Informasjon/IKT

Består av IKT-avdelingen, Servicetorget, Dokumentsenteret, Trykkeriet og Politisk sekretariat.

IKT-avdelingen

  • Skal sikre drift av systemene
  • Avklare roller i forhold til fagsystem (systemeier, superbruker, mv)
  • Ha fokus på å legge til rette for digitalisering.
  • Sørge for tilfredsstillende personvern.

Servicetorget

Vestvågøy kommune legger til rette for god tilgjengelighet og service overfor kommunens befolkning. Servicetorget skal være publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Dette betyr enten å gi informasjon, veiledning og tjenester der og da, eller å sørge for at publikum kommer i kontakt med den fagpersonen de har behov for.

På servicetorget kan vi hjelpe deg med alle mulige spørsmål og henvendelser og har en rekke søknadsskjemaer, faktaopplysninger og tjenestebeskrivelser tilgjengelig.

Dokumentsenteret

Dokumentsenteret formidler post og dokumenter.

Samtidig har dokumentsenteret ansvar for utvikling og ivaretakelse av kommunens hovedarkiv, samt vedlikehold og drift av det digitale sakshåndterings- og informasjonssystemet websak.

Dokumentsenteret er kommunens sentrale postmottak.

Har du spørsmål om innsynsrett kan de sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Les mer om innsynsrett her.

Trykkeriet

Trykkeritjeneste for kommunale enheter. Det kan også bestilles enkle trykkeritjenester fra publikum.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har hovedansvar for utsending av saklister og – dokumenter til politiske organer.

Kommunikasjonsstrategi

Kontakt

Kjetil Jørgensen
Nestleder Lofoten IKT
E-post
Mobil 911 09 990