Korona-informasjon ansatte

Vestvågøy kommune har en krisestab som leder beredskapsarbeidet for å håndtere korona-situasjonen. Krisestaben består av ordfører, rådmann, kommunalsjefer, lederne for HR, havn, brann, IKT, økonomi, kommuneoverlegene, og beredskapskoordinator. De har per i dag tre videomøter i uka, der det orienteres fra de ulike tjenestene og tas løpende beslutninger.

På denne siden vil vi jevnlig informere Vestvågøy kommunes ansatte fra disse møtene. Vi vil også berette om aktiviteter, utfordringer i arbeidet, og andre ting som skjer fortløpende. Den viktigste siden å følge med på er likevel den om Smittevern på kommunens nettsider.

Koronatelefon Vestvågøy kommune

Fra fagutviklingssykepleier Ann-Kristin Brimi får vi opplyst at det er opprettet eget telefonnummer hvor helsepersonell tar imot dine spørsmål som måtte omhandle korona.

Ring: 47753670

Spørsmålene kan eksempelvis være om:

  • testkriterier
  • symptomer
  • smittevernrutiner
  • isolering og karantene.

Telefonen er åpen for alle mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.

Spørsmål kan også stilles på SMS, hvor spørsmålet blir besvart så raskt som mulig. Vennligst ikke del sensitive personopplysninger per SMS.

Spørsmål kan også sendes på korona@vestvagoy.kommune.no.

Krisestab 2. juni

Det er fortsatt ingen smittetilfeller, og det jobbes derfor mest med planlegging av sommeresesongen og forventet økt smitte, og justeringer for full åpning i skolesektoren.

Krisestaben er tydelig på at alle ansatte i kommunen må forholde seg til smittevernsreglene, og ikke begynne å fravike dem nå. Det er bekymringsfullt, fordi vi kan forvente økt smitte igjen, sannsynligvis i sommerferien. Det meldes også inn at ferjene ikke har innført gode nok smittevernstiltak.

Vi har ennå ikke fått tilbakemelding fra Folkehelseinstituttet om hvordan vi kan håndtere telting i år. De har sendt spørsmålet over til Helsedirektoratet.

Vi har også åpnet for besøk blant beboere av sykehjemmene. Til det er det noen bekymringer av smittevernshensyn, og det vil også bli ekstrakostnader pga. økt renhold. Daglig leder av Lofotrådet har sendt spørsmål til Fylkesmannen om finansiering av ekstra renhold ved offentlige toaletter i sommersesongen. Her avventer vi svar.

Krisestab 19. mai

Det er jevnt over rolig i sektorene fortsatt, der koronarelatert arbeid mest handler om planlegging. Vi oppdaterer kontinuitetsplanene (om bemanning) med plan for ferieavvikling, og planlegger for delte turnuser i helsesektoren. 

Smittetestinga skal økes innen utgangen av mai. Hos oss skal det være to doble testteam med kapasitet på hundre tester hver dag. Derfor forberedes det nå et bygg for smittetesting, som Nils Olav og Lars med flere samarbeider om, blant annet med Eiendomsdrift. 

Ellers forberedes gjenåpning for mer normal drift igjen der det er mulig. Det jobbes nå med å finne ut hvordan ansatte på rådhuset skal tilbake til kontorene, og det ser lovende ut for at så kan skje neste uke. Nettkapasiteten er femdoblet, så det blir enkelt å ha møter på teams selv om en jobber på rådhuset. 

På brannstasjonen er de fornøyd med at treningsrommet nå gjenåpnes.  

I morgen er det kommunestyre som igjen skal holdes i kommunestyresalen. Administrasjonen og andre må sitte på galleriet, og ikke bak i salen som ellers. Dette er likevel et godt tegn på normalisering, selv om vi nok må forvente at ting må endre seg igjen den dagen vi får mange covid 19-smittetilfeller igjen i kommunen. 

Krisestab 15. mai

Intet nytt er godt nytt, så også er smittetallet uforandret. I møtet ble det orientert om møtet med grendelagene om besøksforvaltning og smittevern i kommende turistsesong, og hvordan vi skal finansiere økt renhold på serviceanleggene på Haukland, Unstad, Ballstad og Klokkarvika.

Kommuneoverlegen har påpekt overfor Kjell Idar at det er viktig at vi evaluerer beredskapsarbeid under covid19 siden vi må vurdere å endre på pandemiplan.

I dag gir vi lederne en frist på å bli ferdig med enhetens kontinuitetsplan med ferieavvikling, slik at vi er forberedt på alle eventualiteter i sykdomsbildet i sommer.  

Ellers er det kolleger i organisasjonen som begynner å bli slitne, og det er bekymringsfullt. Som Ragnhild siterer Kongen på, "La oss hvile mens vi kan". Kanskje skal vi stå i en slags pandemidrift i lang tid. Da kan vi ikke slite ut. 

Denne uka rakk vi ikke snakke med kolleger og sende ut helgehilsen på mail. Men vi fikk nyhetsbrev opp mot 17. mai blant annet. God grunnlovsdag, og god helg!

Kjære alle sammen

Her kommer det plutselig et nyhetsbrev igjen, som undertegnede har puslet sammen.Hvis det kommer bidrag fra dere, tekst og bilder, kan det godt hende at det kommer flere i ukene fremover. Ha en riktig god feiring av nasjonaldagen! Med hilsen Sigve Olsen

 

Krisestab 12. mai

Intet nytt hva smittetall og situasjonen gjelder. Det gjøres fortsatt forberedelser av lokaler hvis behovet oppstår i tilknytning til sykehjemmet, og planlegging for at vi har tilstrekkelig med helsepersonell i testteamene til enhver tid.

Forberedelsene til åpningen av skolene for 5.-10.-klassingene går som det skal, rektorene med sin stab gjør en strålende jobb i å orgaisere dette. Noen foreldre ønsket at skolene skulle åpne igjen i går, 11. mai, men det har ikke vært mulig å forberede seg godt nok på den tiden vi har hatt. Det er en kabal som skal falle på plass, der lærere og rom må fordeles og smittevern ivaretas på en god måte.

Rådhuset åpnes opp denne uka med nødvendige smittevernstiltak, og nå skal vi også se på hvordan ansatte kan komme tilbake til kontorene igjen.

Vi må se på hvordan vi kan tilrettelegge for turistene i år ut fra smittevernshensyn. Det blir utfordrende å tilrettelegge godt nok for villcamping på de stedene med mest trøkk, og vi må se på om vi kan ha de offentlige toalettene åpne, og hvordan vi finansierer det. Det blir derfor et møte senere i dag der vi prøver å se på løsninger.

 

Fredag 8. mai (Krisestab og kollegiale hilsener:)

 

Krisestab 8.mai

Smittetallene i kommunen er fortsatt uendret, og det arbeides derfor jevnt og systematisk med planlegging og vurdering av scenarier for økt smitte i Vestvågøy.

Villy leder utstyrsgruppa, og la i dag fram beregninger av behov for smittevernsutstyr ut fra ulike scenarier, og oversikt over hva som er bestilt. Får vi smitte i institusjon og hjemmepleie (særlig da eldre som har pleiebehov) vil det skape det største utstyrsbehovet.

Anbefalingen er at vi har en egen utstyrsbeholdning, og får nå 'alternativ hjelp' fra eksempelvis Husfliden, som syr frakker, og IT-fagfolk rundt om i landet lager som visir på 3D-printer.

Vi skal også hjelpe hverandre med utstyr på tvers av kommuner om det skulle komme smittetopper. Her ser vi fastlands-Lofoten mer eller mindre under ett.

Bianca forteller om skoleåpningen kommende uke at skolene må løse det på forskjellie måterg. Det er litt av en kabal som rektorene skal få til å gå opp, så det blir nok noen tøffe dager. Åpningen er satt til mandag, men skolene trenger nok et par dager for å planlegge godt.

Remi er opptatt av at rådhuset åpnes opp igjen for innbyggerne, men at det må skje på en forsvarlig måte, som nå skal planlegges mer konkret. Det vil også sannsynligvis bli politiske møter på rådhuset i mai, som skal skje innenfor trygge rammer. Enn så lenge skal de ansatte fortsette med hjemmekontor.  

Ordfører gratulerer også med frigjøringsdagen, og forteller at Gravdalshallen er leid for et begrenset arrangement. Veteranforeninga har gjort en super jobb med arrangering, og har tatt smittevern på høyeste alvor.  

Ann-Hege og Berit hilser fra servicetorget

Ann-Hege Hansen og Berit Olsen er våre klipper i servicetorget som også har hatt en rar tid denne våren. For tida føler de at de leker gjemsel med oss kolleger, som de ikke alltid aner hvor befinner seg, ei heller finner det ut alltid. Det er nok mange av oss som er for dårlige til å oppgi vår væren i kalenderen eller gi annen beskjed om hvor vi jobber hen og hvordan vi kan nås. Tipset er derfor å markere kalender med hjemmekontor og telefonnummer, og blokkere kontortelefonen med en fraværsmelding slik at vi er sporbare for servicetorget. Som Ann-Hege sier liker hun å legge puslespill, men ikke på denne måten:)

Ellers savner de litt mer liv på rådhuset, og er nå glade for at kantina er åpen igjen, ikke minst for å se Maika igjen til daglig. Det er også enklere å huke tak i oss ansatte for enkle spørsmål når vi jobber på kontorene våre. Dette er nok et savn for oss alle - oppklaringen man kan gjøre i gangen, den faglige praten i døråpninga, den hyggelige praten ved kaffemaskina.  

I servicetorget har telefonhenvendelsene endret seg mye siden 12. mars da Norge 'stengte ned'. I starten var det mange som lurte på om de kunne komme til Vestvågøy, om karanteneregler, deltakelse i begravelse, og bruk av campingvogn utenfor egen kommune. De spørsmålene ble det slutt på, og nå begynner det å bli vanlige henvendelser igjen. Berit og Ann-Hege er fornøyd med at mye går mer nettopp mot normalen igjen, og ser fram til at det åpnes enda mer, slik vi alle venter på, med tålmodighet.

Så må det til sist nevnes at servicetorget administrerer ruskenaksjonen, som går av stabelen disse to ukene. Om vi har andre varierende vårtegn er nå i hvertfall dette et vi kan stole på.     

  

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte hilser fra Gravdal barnehage

I Gravdal barnehage forteller leder Birgitte Aulie at de har fått en ny hverdag. De har fått på plass gode smittevernsrutiner og ungene er delt inn i små grupper. Dette gjelder inne, og også på det flotte og romslige uteområdet deres. Hun forteller:

Det praktiske har fungert veldig bra i oppstarten, men på grunn av smittevern har vi enda ikke klart å få full åpningstid. Etter oppstart har vi sett at de små gruppene har fungert og det har vært trygt og oversiktlig for spesielt de yngste, så alle har taklet alt nytt på en god måte. Nettopp at det er små grupper, gjør at hver gruppe blir en liten «familie», og omsorg, kos og trøst innad i egen gruppe er noe som er helt som det bruker bare med faste voksenpersoner og færre andre barn.

Det har nå etter hvert som vi har kommet inn i det blitt flere kreative prosjekter og flotte aktiviteter på gruppene. Jeg ønsker å skryte av mine flotte medarbeidere som har vært positive, løsningsfokuserte og innstilt på å gjøre sitt beste. Samarbeidet med foreldrene ønsker jeg også å berømme, de er forståelsesfulle og positive de også.

Mye av min jobb som leder har gått til dette med nye føringer, men jeg ser fram til å jobbe videre med utviklingsprosjekt framover, det har også fungert fint med digitale løsninger som har gjort det mulig med diskusjoner, møtepunkt og støtte når hverdagen ble annerledes.  Jeg ser frem til neste endring, noe jeg tror skjer fort i disse dager, men vi står han av!

 

Krisestab 5. mai

Kommuneoverlegene hadde ikke mye nytt å melde i dagens møte. Det jobbes med utvidet kapasitet i testteamet og utvidet KAD-løsning, som blir diskutert med Nils Olav.

Lars på helse og omsorg forteller at frisør og fotpleie nå er åpnet for beboere på institusjonene våre. Kommuneoverlegeteamet vurderte tiltakene. Nå forberedes åpning av Torvhaugan avlastningshjem, her må det blant annet en annen transportløsning til. Vi opprettholder besøksforbud på Lekneshagen og Leknes Bo- og Servicesenter i påvente av instrukser fra legeteamet.

I utdanningsfeltet har det vært noen heftige uker. Bianca hadde håpet at det skulle komme føringer om full åpning av skolene i går, men det skal komme først i slutten av uka. De må belage seg på full åpning av skolene. Det blir utfordrende, og det blir nok nødvendig med noe oppdeling for å få den nødvendige plassen til undervisning i henhold til smittevernsråd.  

Bedrifter sliter med den fraværende hurtigruta, får Kjell på Havn meldt inn. Det ser ut til at den skal anløpe og bli mer frekvent etter 20.mai. Da kan last forhåpentligvis gå med hurtigruta til og fra Stamsund igjen.

Sigve som koordinerer beredskapen registrerer reiselivets ønsker og behov. De ønsker å komme tilbake til normalen. I går gikk det ut en spørreundersøkelse til bedrifter i kommunen, slik at vi kan støtte opp om næringslivet så godt som mulig. Han vil også ta kontakt med Mattilsynet som vi håper kan veilede matbedrifter framover.

Ordfører Remi melder at kommuneoverlegene er ferdig med en lokal veileder til reiselivet/næringslivet. Den er god, og vil hjelpe næringa godt på vei til å begynne med tiltak for å beskytte seg selv, ansatte, gjester og lokalbefolkning. Den kommer ut i morgen.

TV2 har gjort en undersøkelse om nordmenns ferieønsker. Det påstås at 500 000 nordmenn vil besøke Lofoten i sommer. Thon kjørte en kampanje i forrige uke for å få folk til å booke. 18 prosent av de som booket gjorde det i Svolvær Uansett feilmargin sier det litt om hva som kan treffe oss; vi kommer til å få betydelig mange besøkende, så vi må planlegge godt.

Bianca forteller at det kommer til å bli en fantastisk 17. maifeiring. Anne varaordfører med arbeidsgruppe er godt i gang med jobben. Det meste vil være på plass tidlig i neste uke. Vi diskuterer om  trommeorkesteret kan gå gjennom Leknes. Fra Kulturdepartementet er signalet at korps kan spille og marsjere, men de må holde to meters avstand seg i mellom, og de kan ikke ha folkemengder rundt seg. De bør kontakte politiet om dette.

Vi fortsetter med fredagsmail til ansatte, spesielt siden det ennå ikke er kapasitet til å få lage nyhetsbrev etter at Rune sluttet.

Heidi vil høre med ledere om utvikling av kontinuitetsplanen som handler om bemanning under epidemien. Her skal vi ta inn ferieavvikling som vi trenger å begynne å planlegge. 

Krisestab 28. april

Fra kommuneoverlegene er det intet nytt i møtet denne tirsdagen, foruten at nasjonale myndigheter ønsker økt testkapasitet, til fem prosent av innbyggerne ukentlig. Dette vil bety at testgruppa må utvides. Det er ikke noe nytt fra de andre sektorene foruten utdanning.   

Bianca, kommunalsjef utdanning, forteller at første skoledag har gått bra, men at bemanning er en utfordring; mange løsninger for både skole- og hjemmeundervisning må gå i hop. Nå skal sektoren også begynne å tenke på åpning for de større elevene, i påvente av nasjonale beslutninger og veiledning.

I dag har barnehage- og skoleansatte et møte med kommuneoverlegene, der de har mulighet til stille spørsmål om smittevern.

En sak som ordfører løftet frem er sommerens turistsesong, der det ligger an til at vi kan forvente mange norske besøkende, hvorav mange nok vil bruke telt og bobil. Spørsmålet vi diskuterte er hva vi kan gjøre allerede nå i planlegging av sommeren for å ruste oss best mulig. Det kommer forhåpentligvis nasjonale veiledere, men vi har ingen tid å miste. Den eksisterende Besøksforvaltningsgruppa får ansvar for planleggingen, og vil jobbe sammen med kommuneoverleger og andre det blir naturlig å trekke inn, slik som sykehuset og legevakta. Det blir viktig å støtte grendelagene, som både tar et stort og viktig ansvar og som blir berørt. Vi må også samarbeide med nabokommunene om like ordninger og informasjonsmateriell. Torsdag 30. april arranger Lofotrådet og Lofoten kulturhus i Svolvær et strømmestudio- et innspillsmøte reiseliv/næringsliv før sommeren. Dette er åpent for alle.      

Andre tema var gjenåpning av rådhuset for publikum, som vi skal prøve å få til, og planlegging av ferieavviklingen for i år. Det er viktig at ferien planlegges godt i år slik at vi er robuste. Her kommer kontinuitetsplanleggingen inn som et viktig grep.     

Videoen av russepresident nærmer seg 6000 visninger på facebook. Nordland fylkeskommune delte den, og det ga også mange treff.

Fredag 1.mai blir det ikke møte i krisestab. Ved behov kalles det inn til møte torsdag ettermiddag.

Krisestab fredag 24. april

I dagens møte var det lite nytt. Smitte- og karantenetall er uforandret. Utdanningssektoren jobber på for å planlegge skoleåpning. I dag sendes informasjon ut til foreldrene, og de er klare for oppstart mandag. Brannvesenet får pt. opplæring av testteamet.

Vestvågøy kommune har hatt en egen gruppe til å jobbe med utstyrsbehov i epidemien. Den består av leder på sykehjemmet, fagutviklingssykepleier, fastlege, kontroller, beredskapskoordinator og helsesykepleier. Gruppa har nå fått bevilget midler til å bestille smertepumper, blodtrykksapparat, digital pulsmåling med oksygenmetning og oksygen-konsentratorer.

Krisestab skal nå redusere møtene sine fra tre til to. Møtene vil holdes tirsdager og fredager 08.30-09.00.

Hilsen fra Arnfinn og Odd Magne som drifter kommunalt vann og avløp  

 

Arnfinn Eriksen og Odd Magne Kartfjord er ansatt på Enhet Prosjekt og infrastruktur der de har ansvaret for drift av kommunale vann- og avløpssystemer. De har jobbet sammen siden 2014, - to meget fleksible karer som blant annet sørger for at vann- og avløpspumper, UV-anlegg for vannrensing og hydranter holder stand for oss innbyggerne i Vestvågøy.

Koronasituasjonen merker de ikke så mye til sosialt sett, siden de møtes om morgenen i bygget til Eiendomsdrift i Lufthavnveien, og er ute på hver sine oppdrag rundt om i kommunen resten av dagen.

Jobbmessig er det dessverre annerledes: det kastes for mye som ikke hører til i avløpene i disse tider hvor mange av oss er hjemme store deler av dagen, ting som tetner avløpssystem og pumper. De har informert om faren ved å kaste alt mulig i toalettet, på hjemmesiden og på facebook, men det har fortsatt å være problem med tette avløpspumper. Så her må vi bli flinkere til å følge mottoet som står på kumlokk i stadig flere norske byer:

Tine Nilsen/NRK  

 

 

 

 

 

Det er mye arbeid å rense opp pumpene. Noen står i dype tanker, i kloakken, som de må heise opp pumpa opp fra, skru dem sunn for så å rense dem. Et sted har de måttet skifte pumper hele tre ganger den siste tiden. Noen av pumpene har vart i 20 år, så det vitner om hardkjøret pumper nå gjennomgår. Pumpene koster mellom 20- 40 000 kr., så det er store kostnader ved uforsvarlig hiving av søppel i do.

Ellers følger Arnfinn og Odd Magne sine faste smittevernsrutiner når de jobber på avløpsstasjonene. Pumpestasjonene for avløp gir smittefare også for covid 19, men de har godt smittevernsutstyr (gassmasker og drakter) som de bruker nå som ellers.

Vannstasjonene har det stort sett vært greit med, foruten en uværshendelse som kuttet strømmen og UV-anlegget tidligere i vinter.

I tillegg til de faste dagvaktene fra 07-15 har Arnfinn og Odd Magne kvelds- og nattevakter der de er i beredskap om noe oppstår, når det oppstår feil i vannstasjoner eller lekkasjer på ledningsnettet. Det har vært roligere i det siste på disse vaktene. Kommunen har også innleid to fra Bottolfsen til å bidra i dette vaktskiftet.

Hilsen fra hjemmesykepleien  

Bente Hansen, avdelingsleder Leknes sektor Øst

I hjemmesykepleien Leknes Øst forteller Bente at det går veldig fint. Det er ingen hverken av ansatte eller brukere av tjenesten som er smittet eller i karantene for tida.

Men noen forandringer er det gjort for å få tjenesten til å gå rundt og for å følge smittevernsreglene. Helsehjelp blir naturligvis opprettholdt, men det blir endret litt i andre oppgaver. Brukere som de ansatte ikke er nødt til å besøke blir heller oppringt. Noen av disse brukere vil heller ikke ha besøk for å hindre smittefare.

Brukere opplever nok denne tida litt forskjellig. Dagsenteret for demente, som har mange brukere, er også stengt. Mange mister derfor struktur på hverdagen, når de må sitte hjemme hele dagen. For noen er det ensomt, men hjemmesykepleien ringer brukere. Noen har støttekontakter, som fortsatt kan være hos brukerne sine hvis de har møtepunkt hjemme og holder nødvendig avstand.

Reduserte tjenester til brukerne slik som husvask er gjort for å begrense tiden hjemmesykepleierne er ansikt til ansikt med brukere. Dette har brukerne fått beskjed om, og det er det stor forståelse for. Hvis det skulle bli smitte hos en bruker blir det større endringer og nye utfordringer, men det må en håpe vi unngår og det skal tjenesten håndtere fint om så skjer.

For arbeidsmiljøet merker kollegene godt situasjonen. Det blir mindre samhandling, det gjennomføres stille rapport, og nå er det ingen felles lunsj. De har også gjort tiltak med arbeidslistene for at de ikke skal ha så mye nærkontakt på jobb, og det tas hensyn innen renhold og bilbruk.

Bente roser et positivt og fint personale som tilpasser seg på strak arm. Det er god stemning selv om det er mange endringer på kort tid. I dag er Bente selv ute i felt og gir tjenester til brukerne for å

å hjelpe til. Det er fint for henne som leder å være ute i feltet og treffe brukere og pårørende.

Til nå har tjenesten hatt bra med bemanning, og dermed ikke behov for frivillige. Men Bente forteller om at flere har ringt for å si at de kan bidra ved behov. Det er en veldig positiv holdning blant folk om å bidra.

Sverre Wilhelmsen, hjemmesykepleier i Borge

Sverre beretter også at det går fint, med de ekstra rutinene de har under epidemien. Ellers følger de samme rutiner som på Leknes. Han legger samtidig til at han forsøker å ta seg tid til å prate med brukerne. Det er viktig å ta av seg jakka og sett seg ned og prate med dem littegrann, som han sier. Det er viktig å vise at en bryr seg om dem, spesielt nå når mange blir isolert hjemme, særlig dem som ikke har familie eller familie som bor langt unna.

For arbeidsmiljøet er det rart å ta store sirkler rundt hverandre. Man blir nok spesielt redd for smitte når en jobber for folk i risikogruppa. Men humøret beholdes, det er viktig, sier Sverre. 

Han hilser god helg med et Stå på! - det her må gå en gang gå over.

 

Krisestab 22. april

I møtet for krisestab denne onsdagen er Nils Olav, Lars, kommuneoverlege og Kjell Idar ikke med siden de har møte med sykehuset for å koordinere samarbeidet med dem.

Bianca forteller at det har gått veldig bra å åpne barnehagene i går; smittevernstiltakene har fungert som de skal, og foreldre har meldt tilbake at de er godt fornøyde.

Nå jobbes det for fullt med å planlegge åpning av skolene for 1.-4. trinn mandag 27. april. Utfordringen er å planlegge for full undervisning både på skola og på skjerm, samtidig som at vi skal følge smittevernskrav. Utfordringen er både rom og bemanning. Men det skal vi få til!

Remi hadde møte med rundt hundre andre ordførere på mandag, og de samme utfordringene meldes fra andre kommuner også. Vi skal ha god dialog med fylkesmannen i Nordland i dagene fremover om bruk av veilederen for skoleåpning, som kom fra de nasjonale myndighetene forrige uke.

Innen samfunn og teknikk (kulturenheten, prosjekt og infrastruktur, havn, plan og eiendomsdrift) er alt som normalt.

Brannvesenet jobber videre med smittevern i de ulike delene av staben. Det er viktig å etablere en felles forståelse for hvordan en vurderer risiko og konsekvenser i de situasjonene brannmannskapet kommer opp i under epidemien.  

Ordfører løfter frem spørsmålet om hvordan vi skal organisere 17.maifeiringen i år. Veilederen fra kulturdepartementet legges til grunn. Forslaget er at det holdes en tale som strømmes fra uteområdet på sykehuset på Gravdal, som er navet vårt i denne spesielle tiden.  

En egen kommunikasjonsgruppe er satt sammen for å informere innbyggerne i Vestvågøy om smittevern, med initiativ om å få ut budskapet i sosiale media. Videoen til Thor Egil Eidem som han publiserte i helga ble veldig bra, og vi er glad for at Lofotposten lagde en sak om det. I ukene fremover vil det komme flere slike videoer, slik at vi får holdt budskapet varmt for å redusere koronasmitte i befolkningen.   

Det kan se ut som om vi går sakte mot en normalisering og at også flere deler av næringslivet kommer i gang igjen. Næringsavdelingen vil fremover jobbe med å få informasjon om status og behov fra den delen av næringslivet som har vært hardest rammet.

Vi ønsker også å fortsette med orientering på Ansattesiden, og håper og tror at det er positivt at det sendes ut mail til alle ansatte om dette på fredager, med hilsen fra kolleger i kommunen.

Krisestab 20.4

I dette mandagsmøtet var det lite nytt, både hva gjaldt smitte- og karantenetall, og det har vært en rolig helg for de fleste fagområdene.  

Brannsjefen vår, Ragnhild fortalte om veldig mange positive tilbakemeldinger på Optimist-turen utrykningskjøretøyene kjørte i 3-4 timer på lørdag. Selv om sjåførene hadde gått litt lei av Jan Teigens sang var det et inspirerende og hyggelig oppdrag å spre glede og optimisme rundt om i Lofoten.

For oppvekstsektoren har det vært hektisk planlegging også i helga,- forut for åpning av barnehagene på tirsdag. Her er det noen utfordringer når det gjelder bemanning, men det skal sektoren få til å løse.

Fysioterapeutene har fått mulighet til å åpne sine praksiser igjen, men i Vestvågøy trenger både de offentlige og private å planlegge mer før de åpner.

For havnevesenet er det stabilt, men veldig beklagelig å motta stadige avbestillinger fra cruiseskip.

Hilsen fra kolleger på fredag 17.april

Marissa og Elna er renholdsansvarlige på rådhuset, og har like travle dager nå som før koronaens tid;

 

Elna og Marissa i 3. etasje på rådhuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

På rådhuset er det hele 123 kontorer og møterom til sammen. Nå er det mange som står tomme, men da skal Marissa og Elna vaske rundt på dem alle. I tillegg vasker de daglig pulter det har jobbet noen ved, og koronasituasjonen krever grundig og hyppig vask av toaletter og alle berøringspunkt i fellesområdene - gelendre, fjernkontroller, dørhåndtak osv. 

Rundvasken krever mye tid på grunn av tørking mellom slagene. Først vasker de gulv og vegger. Når gulvet er tørt bones det, og avhengig av slitasje bones og tørkes det opp til tre ganger. Det betyr at rundvasken krever et par dager på hvert kontor. 

Tross unntakssituasjonen har Elna og Marissa fine dager fordi de trives så godt med å jobbe sammen. Men de savner folka på huset, og gleder seg til det blir normale forhold igjen. Kolleger som har renholdsansvar på skolene har også vasket rundt, og nå bidrar de til renholdet andre steder der det er behov.

Marissa og Elna hilser at de håper alle kolleger i Vestvågøy kommune har det bra, og tar vare på hverandre. 

Odd Eskil er fagansvarlig for veg- og trafikksikkerhet, og startet tidlig med hjemmekontor, fram til en mer fleksibel løsning tvang seg frem, han forteller;

Arbeidssituasjonen de siste måneden har vært svært utfordrende. Den tekniske løsningen har fungert nokså greit, men det har vært utfordrende å finne ro til å gjøre alt hva jeg ønsker.

I tillegg til hjemmekontor, har vi også hjemmebarnehage for to 5 åringer og hjemmeskole for en tredjeklassing. Min samboer Maria jobber 100% turnus ved Vestvågøy sykehjem, noe som medførte at vi en periode ble satt i karantene på grunn av en normal forkjølelse. Jeg ba Håvar om tillatelse til å benytte kontoret på rådhuset ved anledning, noe jeg også har gjort hver gang Maria har hatt fri i turnus eller senvakter.

Har gjort det meste av arbeid i Websak her, ettersom det har vært litt ustabilt hjemme. Kladder hjemme i Word, og fører inn i websak på kontoret. Litt tungvint, men får det til å fungere.

Førstkommende tirsdag åpner Gravdal barnehage, og da vil jeg kunne avvikle mer normale arbeidsdager enten fra hjemmekontor eller på rådhuset. Den største utfordringen er at oppgaver som trafikksikkerhetsplan, arbeid med kommunal vegnorm og andre mer «tyngre» oppgaver har blitt vanskelig grunnet manglende kontinuitet og fraksjonert arbeidstid. Har deltatt i en rekke nettmøter, og rutineoppgaver er i rute.

Jeg har fått utført en rekke befaringer (delvis med unger i baksetet), og lagt noen planer for vedlikehold av vegene til sommeren. Både hva gjelder nyasfaltering og annet vedlikehold. Jeg og Hans Eirik har hyppig kontakt, og snakkes ofte på telefonen, deler bilder av veg etc på messenger og epost. Men ettersom jeg normalt sett har for vane å springe rundt på kontorene til andre ressurspersoner for å få faglig og teknisk hjelp, blir dette litt mer utfordrende hjemme. Både tvillingene mine på 5, og min største på snart 9 er høyst oppegående. Men de klarer liksom ikke helt å erstatte Ove, Håvar, Jochen, Vegard, Arne og mange andre jeg jevnlig må rådføre meg med. Men byggemøter for vegdrift avholdes på teams, og vegvedlikeholdet blir hyppig kontrollert. Vi skal nok få litt asfaltlukt i kommunen også i sommer, og vi vil ha mye fokus på trafikksikkerhet.

Slik jeg ser det får ikke situasjonen store konsekvenser for vegdriften, selv om arbeidssituasjonen ikke er optimal. Men jeg ser at jeg må jobbe litt mer fra sak til sak, og kan ikke være så veldig ambisiøs pt.

Ellers kan jeg melde om at corona-sveisen er på plass, og takket være kontorplass 4 meter fra kjøleskapet er også corona-kroppen i skarp rute, muligens også litt foran skjema.

Mvh. Odd Eskil

Odd Eskil i hjemmekontor   

 

 

 

 

 

Kristab 17. april

I krisestab denne fredagen ble det meldt om samme antall smittede som på onsdag, altså 14, og 130 i karantene. Smittesporingsteamet gjør en stor og flott jobb for tiden. På nettsiden til kommunen skal vi prøve å oppdatere disse tallene hver dag fremover.

17. mai er barnas dag, og det skal bli feiring i år også, om enn på andre måter enn vanlig. Gruppa diskuterer derfor hvordan vi kan organisere nasjonaldagsmarkeringen på en god måte i år. Anne Sand, Bianca Halvorsen og Trond Hanberg foreslås som arbeidsgruppe som kan jobbe videre med det. 

Kommuneoverlegene har ikke så mye nytt å melde. De jobber med interkommunale samarbeidsløsninger innen KAD- Kommunal Akutt Døgnenhet.

Bianca, kommunalsjef utdanning, organiserte i går møter med barnehagene, som skal åpne igjen til uka. De diskuterte den nasjonale veilederen og hvordan barnehagene skal organiseres i tråd med smittevernsregler. For å få nok tid til planlegging åpner barnehagene tirsdag 21.4. Bianca formidler at barnehagelederne og de ansatte gjør en formidabel jobb med å være kreative og planlegge for gjenåpningen.

Bianca har også hatt møte med skolene, som fortsatt venter på nasjonal veileder. Skolene kartlegger nå hva de har av rom og materiell for å kunne undervise både på skolen og på skjerm, og for å ha mindre grupper i undervisningsrommet enn det som er vanlig.  

Lars, kommunalsjef helse og omsorg, beretter at det er status quo fra onsdag, der helsetjenestene er normale overfor brukere. De får fantastisk hjelp til nye tekniske løsninger fra IKT-avdelinga, blant annet til å legge til rette for at ansatte i karantene kan jobbe hjemmefra.

Brannsjefen vår Ragnhild forteller at de slik som Blålysetater i andre deler av landet skal delta i den nasjonale optimist-dugnaden, og vil komme til flere steder i Vest-Lofoten i helga.

 

Krisestab 15. april

I dagens krisestabsmøte var også politisjefen med for å informere om hvordan de nå ser koronasituasjonen an, spesielt når det gjelder smittespredning blant ungdom. Han er også med for å diskutere hvordan vi skal forebygge for å forhindre brudd på smitteverns- og karanteneregler.

Slik avisene også har skrevet om har det vært til dels stygg mobbing av koronasmittede unge personer i sosiale medier. Dette skaper ekstra stor belastning for unge som er i isolasjon, og vi må gå i lag om å ta vare på dem. Kommuneoverlegene tar derfor initiativ til at det opprettes en gruppe som kan drive målrettet informasjonsarbeid i tiden fremover, som del av et folkehelsearbeid der lokalsamfunnet skal ivaretas både nå som etter koronasituasjonen har lagt seg.

Samtidig som vi skal jobbe hardt med å sørge for et godt smittevern, må vi også passe på at folk beholder god mental helse i en vanskelig tid. Krisestaben bestemmer at det settes opp en informasjonsgruppe som kommuneoverlegen anbefaler, som skal bestå av ordfører, rådmann, beredskapskoordinator, politi, informasjonssjef, kommuneoverlege, og kanskje også folkehelsekoordinator og helsesykepleier. Denne gruppa skal også koordinere med videregående skole.

Det er også behov for at det opprettes en egen kommunal telefon eller E-post hvor innbyggere kan ta kontakt. Nå er det mange som ønsker informasjon om smittevern, karanteneregler og helsespørsmål.  

Status for antall smittede er at det er fem nye meldt inn i dag tidlig. Det er totalt meldt inn 14 smittede i Vestvågøy per i dag morges. De som smittes følges stort sett opp av fastlege, og de fleste av dem har milde symptomer.  

Bianca, kommunalsjef utdanning, skal møte barnehagelederne i ettermiddag for å diskutere åpning kommende mandag og retningslinjene som de nasjonale myndighetene skal sende ut i dag. De har også begynt å tenke på hvordan de skal bruke plassen de har på skolene for at det blir nok avstand mellom elever, og at det kan jobbes i mindre grupper. Da må de tenke skolebygg og arealer på nye måter i skolen.

Når det gjelder karantene er det bedre at folk som er i tvil om de kan være smittet holder seg hjemme. Testene for covid 19-virus kan nemlig gi feil svar hvis folk uten symptomer testes. Da er det bedre at vi er liberale overfor fravær enn at vi risikerer smittespredning.  

Brannvesenet har hatt arbeid med brannslukking i påska. Ellers jobber de videre med HMS-oppfølging av brannmannskapet, og skal ta i bruk et program som kartlegger bemanningen til enhver tid.  

Til sist kan vi nevne at det er satt opp en "utstyrsgruppe" som skal skaffe oversikt over hva vi har av smittevernsutstyr og medisinsk hjelpeutstyr, med tanke på distribuering i kommunen ved behov, og bestilling av utstyr vi trenger.

Onsdag 8. april

Kommuneoverlegene forteller i dag at det ikke er noen nye smittetilfeller i Vestvågøy, men at vi følger med på tilfellet det ble meldt om i Flakstad i går. Vi har per i dag god kapasitet på testing.

Regjeringen kom i går med ny og viktig pressemelding. Den melder at barnehagene og skolene skal åpne igjen ut fra visse kriterier. Barnehagene skal åpne 20. april, og barneskolen åpner for 1.-4. klasse den 27. april. Skoleledelsen vil få smittevernsplaner før åpningen, og vil fremover jobbe med hvordan undervisningen skal organiseres.

Regjeringen åpner også for spesielt regionale, men også lokale tilpasninger, og oppfordrer til regionalt samarbeid. I vår kommune gjelder karantenebestemmelsene frem til 14. april, og frem mot den datoen vil vi vurdere om de skal forlenges eller endres.

Både ledelsen i sektor helse og omsorg og sektor familie og velferd har hatt møter med nabokommunene våre om samarbeidsavtaler i går, førstnevnte om intensjonsavtale for beredskap for helsepersonell. Først og fremst skal avtalen bidra til å løse ut bistand ved behov for kommuner med utbrudd.

Brannvesenet arbeider videre med kontinuitetsplanleggingen som går spesielt på bemanningssituasjonen fremover, samt HMS-planlegging for enheten.  

Med den heftige værmeldingen håper vi ikke det skjer noe uforutsett de par nærmeste dagene som kommer i tillegg til beredskapen overfor epidemien.

Mandag 6. april

Krisestaben hadde sitt faste møte klokka 08.30 denne mandagen.

I dag, 6. april, skal det vurderes om karantenebestemmelsene skal forlenges. Kommuneoverlegen vil i løpet av formiddagen komme med sin anbefaling. Helsedirektoratet uttalte i helga at de er mer åpne for lokalt tilpasset smittevern. Det er positivt for vår del.

Vi jobber fortsatt med å skaffe mer smittevernutstyr, slik at kommunen er godt forberedt når behovet kommer. Fylkesmannen har bedt oss om å jobbe for å fremskaffe utstyr selv. Rådmann og kommuneoverlege får mange tilbud fra produsenter, men ofte til en høy pris. Kommuneoverlegeteamet er opptatt av at dette styres slik at både pris og kvalitet blir vurdert på en helhetlig måte.

Innen helse- og omsorgssektoren jobbes det godt med å skaffe flere sengeplasser som ved behov kan avlaste sykehuset. Vi har også kontakt med nabokommunene om samarbeid i omsorgssektoren.   

Krisestaben er bekymret for at avstandsreglene i dagligvarebutikkene ikke følges godt nok opp. Det har vært for tett mellom folk i enkelte sammenhenger. Vi vil derfor sende ut en ny anmodning til butikkene om å legge til rette for at kundene kan holde en avstand på to meter.

Skoler og barnehager tilrettelegger denne uka for et tilbud til barn som trenger det, for eksempel hvis foreldrene jobber innen helsevesenet. Det er ikke mange barn det er snakk om, men kommunen har en ordning på plass slik at kapasiteten er større hvis behovet melder seg.

  

Fredag 3. april

Arbeid så langt denne uka

Smittevern

Kommunestyret vedtok tirsdag 31. mars å forlenge påbud om hjemmekarantene. Det er ikke registrert nye smittetilfeller i kommunen denne uka. Samtidig venter vi fortsatt på tilstrekkelig med smittevernsutstyr og annet sykehusutstyr nødvendig hvis vi får mange innleggelser. Det er derfor veldig viktig at vi alle tar ansvar for å være føre var med de anbefalinger vi har fått fra nasjonale myndigheter.

Rapporteringer

I rapporteringen fra de ulike lederne i krisestab er status stort sett uforandret, men med mange forberedelser slik at vi er beredt hvis vi får mange koronasyke i Vestvågøy. Vi begynner å få på plass utstyr til videokonsultasjon for legene, et utstyr som også vil kunne benyttes i andre sektorer, slik som psykisk helse og familieenheten. Kommuneoverlegeteamet planlegger nå å etablere et eget lokale for innleggelse av kritisk koronasmittede ved framtidig behov. Sykehuskommunene i hele Nordland jobber nå med dette. Lofoten brann- og redningsvesen skal jobbe videre med kartlegging av personell for å avdekke tilretteleggingsbehov og tilgjengelighet. Havnesjefen beretter at alt er som normalt, foruten utfordringen det er at hurtigruta ikke går for frakt av gods som må over på vei.

Vi har mange rapporteringer vi må gjøre på oppdrag fra nasjonale myndigheter, ikke minst innenfor utdanningssektoren og helse og omsorg. Det er viktig å få gode kartlegginger av status i kommunene, slik at situasjonen hele tiden blir vurdert ut fra behov og risikoelementer. Ledelsen jobber derfor mye med å få dette på plass, til korte frister.

Kontinuitetsplan: Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær.

Denne uka fikk kommunen på plass en kontinuitetsplan, hvor enhetene har planlagt for en større reduksjon i arbeidsstokken og i ledelsen hvis mange blir smittet av koronaviruset. Her har enhetslederne satt opp hva som er kritiske oppgaver å gjennomføre for tjenesten, og hva enheten kan legge til side dersom staben blir betydelig mindre. De har også satt opp kontaktlister, og vurdert og kontaktet aktuelle stedfortredere slik at disse er innsatt i prosedyrene hvis de må ta på seg oppgaver på kort varsel. Rådmannens ledergruppe har ansvaret for at planen holdes oppdatert, slik at vi raskt har folk på plass hvis mange skulle bli syke på en gang. 

Evaluering av beredskapsarbeidet

Når den nåværende situasjonen har roet seg, skal vi arbeide med en overordnet beredskapsplan for kommunen. Den skal først og fremst handle om forebygging og samhandling, slik at vi står godt beredt hvis en krise skulle oppstå. Til det arbeidet er det lurt å evaluere det pågående beredskapsarbeidet slik at vi kan lære av erfaringene våre. Hvis du har direkte innspill til evalueringen kan du sende dem på mail til samfunnsplanlegger Heidi Bergsli. Heidi skal ha ansvar for den jevnlige oppdateringen av denne siden med koronainformasjon, som først og fremst er for ansatte. Du kan også sende henne mail med spørsmål eller innspill om hva slags informasjon du ønsker at vi legger ut her.

Hilsen fra Buksnes skole

Vi ringte Hege Sivertsen som er prorektor på Buksnes skole for at vi kollegene i andre sektorer og tjenester får høre hvordan det står til med lærerne og elevene. Hvordan er arbeidshverdagen deres i denne situasjonen?

Hege forteller at lærerne har lagt ned et svært arbeid i digital undervisning. De brettet opp ermene og snudde på hælen! Om læringskurva var bratt den første uka, er nå rutinene og løsningene kommet på plass, der veien blir litt til mens en går. Samtidig har lærerne jobbet mye mer enn vanlig, og det blir nok derfor ekstra godt for dem med påskeferie i år.

Så er det slik at lærerne savner elevene, og elevene savner lærerne, i tillegg til kolleger og medelever. Men lærerne forteller også at de syns de får en annerledes men veldig god kontakt med enkeltelever når undervisningsformen er digital. Elevene forteller at de syns det er en spennende måte å lære på. De liker for eksempel å jobbe med oppgaver med medelever og å lese for læreren via skjermen. Så selv om savnet er der, har de en god erstatning i Teams.

Vi ønsker alle i Vestvågøyskolen og øvrige kolleger en riktig god og velfortjent påskeferie. 

En liten rapport fra Vestvågøy sykehjem:)

Å vente på stormen kan av og til være utfordrende. Fordelen med å vente på noe er at man kan gjøre en del forberedelser, og i disse tider har vi fått gjort mye av det. Vi har en stødig og trygg lege i Aglaia, som har planlagt for dette lenge. Hun har lagt planer og vært i forkant, noe som gjør oss ansatte trygge på at vi kan mestre denne utfordringen. Det er gjort en formidabel jobb på smittevern-siden. Smittevern-sykepleieren vår har jobbet med dette lenge før Korona, og det gjør at planene ligger der som et utgangspunkt. Vi trenger bare å oppdatere i henhold til de endringene som kommer. Her er kanskje det som er mest krevende,- å holde seg oppdatert på nye råd og veiledninger. I tillegg er å få formidlet informasjon til alle gjennom ulike kanaler. Samtidig ser man jo at all denne informasjonen gjør at vi får en ny kunnskap, og de ansatte tar det til seg og vi lærer av dette.

Vi har fått testet ut denne nye kunnskapen i forbindelse med at man har hatt pasienter med øvrige luftveissymptomer som man har måttet testet, og isolert. Heldigvis har disse til nå vært negative tester, men det har gitt oss muligheten til å se på hvordan man håndtere disse utfordringene, og vi har hatt muligheten til å se på hvordan håndterer man det bedre neste gang. I forbindelse med dette må vi trekke frem at vi har hatt et godt samarbeid med Legevakta og KAD (Kommunal akutt døgnenhet) og hatt mulighet til å låne noe av deres lokaler.

Tilsynslegen og enhetsleder har lagt en plan for at vi skal ha mulighet til å ta i mot flere pasienter fra sykehuset når trykket øker der. I forbindelse med det har en del pasienter blitt flyttet på innad på sykehjemmet. Det har gjort at vi også har måttet gjøre en rokkering på personalet. Vi opplever at det er stor forståelse blant personalet på at vi er i en ekstraordinær situasjon og alle er svært fleksible, det være seg om det er flytting av arbeidssted, utsetting av ferie eller annet. Alle strekker seg det lille ekstra for at pasientene skal ha det best mulig.

Samtidig er det viktig for oss å si noe om at arbeidsdagen vår er ikke så veldig annerledes enn den er til vanlig.  Pasientene har fortsatt de samme utfordringene som tidligere, Korona er bare enda en «trussel» i det daglige. Fortsatt blir pasientene alvorlig/kritisk syke, korona gjør det bare mer utfordrende, man får ikke ha kontakt med sine nærmeste, og det er vondt for både pasientene og pårørende (en viktig presisering: pasienter som er kritisk syke eller døende får ha besøk av sine, men ikke i den utstrekning som normalt).

Da er det ekstra hyggelig å få donert Ipad-er som gjør det mulig for pårørende å snakke og se sine «live». I en annerledes hverdag er dette en trøst for mange. Selv om personale prøver å ha fokus på det sosiale, så begrenser dette seg noe. Rådene fra myndighetene gjør også at klemmene som normalt sett sitter ganske løst, er kraftig redusert.

Til slutt: Alle ansatte gjør en formidabel jobb, men det er noen som må trekkes litt ekstra frem.

I disse dager er hygiene ekstra viktig, da gjør våre to renholdere en formidabel jobb, en ekstra klapp på skuldra til Torill og Shumate J

Så til vår lageransvarlig, unikumet Inger Tove. Hun har gjort en fantastisk jobb med å spore opp smittevernutstyr til kommunen, det hadde vært ganske tynt på det kommunale lageret uten hennes fantastiske jobb.

Så fra alle oss på Vestvågøy Sykehjem, en riktig god og smittefri påske:)

Mailinn og Lene