Verktøy i forbedringsarbeidet

Kontinuerlig forbedring (Lean) er både en virksomhetsstrategi, og en verktøykasse. Her vil vi presentere noen av verktøyene som brukes i dette arbeidet.

For mer om gjennomføring av et innføringsprosjekt se her.

 

verktøyskasse

Fokusintervju (PDF, 393 kB)

 • Brukes for å kartlegge alle ansattes opplevelse av dagens arbeidssituasjon, med fokus på positive forventinger. Slik kan en få fram en felles forståelse av styrker hos de ansatte og arbeidsplassen, og utfra de jobbe med å løse utfordringene som er der. Dette brukes så for å sette mål for forbedringsarbeidet

Forbedringstavle (PDF, 284 kB)

 • En forbedringstavle skal henge lett synlig på arbeidsplassen, og inneholder mål, måleindikatorer, resultater og forbedringsforslag. Det holdes tavlemøter (PDF, 31 kB) hver/annenhver uke, der disse punktene gjennomgås.

 • Tavla gir et felles «fokuspunkt» på drift, og på kvalitets- og forbedringsarbeid på arbeidsplassen.

 • Visualiserer både mål, tiltak og resultater, og bidrar til å sette planer ut i livet.

 • Gir ett sted å komme med forbedringsforslag, og ansvarliggjør ansatte for både forslag og gjennomføring av tiltak

 • Tavlemøter er en god arena for å utøve tydelig, synlig og visuell ledelse

Interessentanalyse (PDF, 52 kB)

 • Interessenter er de personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, eller vil bli påvirket av forbedringsarbeidet.
 • Her kartlegges hvem som er interessenter, og hvordan de kan bli påvirket av, eller påvirke forbedringsarbeidet. Vi forsøker å gjøre oss opp en mening om hvilke ønsker disse har.

Verdistrømsanalyse (brunpapirsesjon) (PDF, 572 kB)

 • En verdistrøm (eller en arbeidsprosess) er alle aktiviteter som brukes for å lage og levere et produkt eller tjeneste, fra start og til kunden/brukeren har mottatt produktet/tjenesten.

 • Analyse av verdistrøm ved hjelp av brunpapirsesjoner brukes for å sikre involvering og eierskap i analysen av dagens arbeidsprosesser. Hensikten er å synliggjøre alle steg i arbeidsprosessen fra A til Å, og å visualisere dette på en lett forståelig måte. En kartlegger også hva som fungerer bra, og hva som ikke fungerer bra i dag.

 • På en slik sesjon tegnes dagens arbeidsprosess opp på "brunpapir", og styrker markeres med grønne Post-it-lapper, og svakheter med røde Post-it-lapper.

5S - Orden og system (PDF, 429 kB)

 • 5S er en filosofi og en måte å organisere og administrere arbeidsplassen og arbeidsflyten. Hensikten er at alle til enhver tid vet hvor alt er og ikke bruker tid på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin plass. 5S fokuserer på hva som skal oppbevares, hvor, og hvordan.
 • De 5 S-ene står for Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Sikre.
 • Dette er et verktøy for å kartlegge «temperaturen» i arbeidsmiljøet og ansattes opplevelse av det hver dag.

 • Dette kan både sette fokus på på trivsel, og på hvordan vi greier å etterleve Vestvågøy kommunes verdigrunnlag.