Prosessveiledere

Vestvågøy kommune har valgt å utdanne egne prosessveiledere som kjører opplæring i innføringsprosjektene, og veileder og følger opp de enkelte arbeidsplassene som innfører Kontinuerlig forbedring (Lean).

Prosessveilederne har bred kompetanse fra ulike sektorer rundt i kommunen, og har fått opplæring fra eksterne konsulenter i PwC, samt hentet erfaringer fra forbedringsarbeid i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Harstad kommune, Narvik kommune, m.fl.
 

Fra venstre:

  • Jo Bertil Sætran er enhetsleder ved Lekneshagen Bofellesskap. Han er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har jobbet i psykisk helsevern, og som bonde. 
  • Bente Anita Solås Kristensen er enhetsleder for Åpen omsorg - hjemmesykepleien. Hun er utdannet sykepleier, og har i mange år arbeidet med personalforvaltning både i helseforetak og hos fylkesmannen.
  • Villy Angelsen er administrativ kontroller, og koordinator for arbeidet med Kontinuerlig forbedring (Lean). Han har bakgrunn som økonomisjef og sauebonde.
  • Trine Lise Nyvoll Larsen er HR-rådgiver, er utdannet førskolelærer og har i mange år vært barnehagestyrer.
  • Cato Hansen er rådgiver på helse- og omsorgssektoren. Han er utdannet innenfor økonomi og administrasjon, og har arbeidet både innenfor personaladministrasjon og flyktningarbeid.
  •  Bernt Kristoffersen er HR-rådgiver, har utdanning som lærer, har vært leder i arbeidsmarkedsetaten, og rektor i mange år.