Innføringsprosjekt

For å starte opp med Kontinuerlig forbedring (Lean) på en arbeidsplass kjøres et innføringsprosjekt. Her brukes en del av verktøyene i forbedringsarbeidet (se mer her).

 

Innføringsprosjekt

Alt forbedringsarbeid må ta utgangspunkt i situasjonen på den aktuelle arbeidsplassen, og de ansattes og brukernes opplevelse av den. Her nytter det ikke med "standardmaler" og "fasitsvar".

Et innføringsprosjekt i Kontinuerlig forbedring (PDF, 48 kB) (Lean) har vi delt i  fire faser:

Forberedelse

Kartlegging

Opplæring

Drift