Hva er kontinuerlig forbedring (Lean)

Vestvågøy kommune har valgt visjonen - i forkant. Dette er en visjon som utfordrer, og setter krav til oss. Skal vi være i forkant må vi hele tiden forbedre våre tjenester, hele tiden strekke oss mot nye mål. Kommunestyret har derfor vedtatt følgende må for forbedringsarbeidet i kommunen:

...vi ønsker fornøyde brukere...

...som mottar gode og tilpassede tjenester....

...fra engasjerte og dyktige medarbeidere...

For å oppnå dette har vi valgt å innføre Kontinuerlig forbedring (Lean) som virksomhetsstrategi og som verktøy.

Hva er Kontinuerlig forbedring (PDF, 48 kB) (Lean)? KS-konsulent har jobbet med dette i norske kommuner sider 2010, og sier at det handler om å:

  • skape bedre flyt i arbeidsprosessene ved å fokusere på det som har verdi for brukerne eller innbyggerne, og fjerne unødvendige operasjoner og ledd.
  • lytte til brukernes erfaringer med tjenesten og til hva som er viktig for dem.
  • gi den enkelte medarbeider helhetsforståelse, overblikk og direkte innflytelse over arbeidsprosessene.
  • ta i bruk en strukturert verktøykasse for å innhente, utvikle, velge ut og implementere ideer som kan forbedre prosessene og skape bedre resultater for brukeren

Kontinuerlig forbedring (Lean) er da både en verktøykasse, og en virksomhetsstrategi. Forbedringstankegang må derfor prege hele organisasjonen, i planarbeid, opplæring, rapportering, styring og daglig drift.

forbedring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret har behandlet to saker knyttet til dette:

Her kan du også lese siste statusrapport om forbedringsarbeidet i kommunen.