Erfaringer fra kommunen / Pågående prosjekter

Her kommer det erfaringer og opplevelser fra arbeid med Kontinuerlig forbedring (Lean) i kommunen. Siden oppdateres jevnlig.

Vestvågøy Sykehjem - post 1

Her startet en med bruk av Kontinuerlig forbedring våren 2016. Her kan du se lysarkene (PDF, 3 MB) de presenterte i Kommunestyret 21. juni 2016. Du kan også se og høre presentasjonen på kommune-TV (presentasjonen starter 01:29:00 ut i sendingen). 

 

Familieenheten - PPT

Også her startet de i 2016. På ledersamling for nye innføringsprosjekter 2. mars 2017 presenterte de arbeidet så langt. Her kan du se presentasjonen

 

Statusrapport per september 2017

I kommunestyremøtet 26. september 2017 fikk de statusrapport for arbeidet med Kontinuerlig forbedring (Lean) så lang. Rapporten finner du her.  

 

Åpen Omsorg - sektor Leknes Øst og Vestvågøy sykehjem - post 2

Begge disse enhetene startet opp våren 2017. På lederkurs høsten 2017 hadde de en presentasjon av sine erfaringer så langt, spesielt ift bruk av tavlemøter. Her kan du se presentasjonen (PDF, 4 MB)

 

Besøk fra Bærland skole 

Bærland skole i Rogaland er en av de fremste i landet på å ta i bruk Lean som verktøy. 1. februar 2018 var ass. rektor Hege Kvam på besøk i Vestvågøy, og inspirerte ledere innen skolen og fra andre sektorer. Her er foredraget (PDF, 9 MB) som hun hadde. 

 

Inspirasjonssamling for ledere desember 2018

Her ble det delt erfaringer med bruk av ulike typer tavler (blant annet risikotavle) fra Hjemmesykepleie - Leknes Øst, Lekneshagen Bofellesskap - fløy 2, og Fagutviklingsavdelingen. Vi fikk også omvisning på den nye brannstasjonen, og fikk se hvordan 5S kan brukes som verktøy i praksis. Her kan du se lysarkene (PDF, 9 MB)