Viktig melding

Pilotprosjekter

Det er valgt ut tre pilot-avdelinger som skal jobbe med Heltid. De er valgt ut for å representere ulike deler av omsorgssektoren. Dette for å kunne identifisere forskjeller og likheter og skaffe et best mulig utgangspunkt for å finne gode løsninger lokalt.

De tre pilot-avdelingene er:

 • Soltun bolig for funksjonshemmede (Åpen Omsorg Boliger)
 • Sektor Stamsund (Åpen Omsorg Hjemmesykepleien)
 • Vestvågøy Sykehjem Post 2 (Langtidsavdeling, institusjon

Pilot-avdelingene har hatt følgende aktiviteter i 2017:

 • Deltatt på to mellomsamlinger med KS Konsulent, arbeidet med KF Heltidsmodellen 
 • Hatt egen arbeidsdugnad lokalt mellom samlingene
 • Soltun har hatt egen prosess med hele ansattegruppa høsten 2017

 

Pilot-avdelingene har hatt følgende aktiviteter i 2018:

 • Deltatt i læringsnettverk med KS og andre kommuner, samling nr. 3, mars 2018, og samling 4, 3-4. september.
 • Gjennom prosesser i ansattegruppene - skapt forankring og grunnlag for lokale tiltak som kan bidra til økt heltid.
 • Pga. ytre omstendigheter, har Sektor Stamsund ikke vært aktive pilotavdelinger fra høsten 2018.
 • Tiltaksplan for Soltun er utarbeidet: Tiltaksplan heltid - Soltun januar 2018 (DOCX, 51 kB)
Aktiviteter 2019:
 • Deltakelse i arbeidsgruppe Heltid
 • Deltakelse i erfaringssamling i Nettverk i Nord, 22-23. august, sammen med KS
 • Jobber videre med heltid - gjøre ytterligere tilpasninger og avklaringer for å øke antall hele stillinger og gjennomsnittlig stillingsprosent
 
Fra mai 2019 er Vestvågøy sykehjem Post 3 startet med Heltidsarbeidet. Vi regner med at høsten 2019 går med til å rigge innsiktsarbeid, involvering, og utarbeidelse av tiltaksplan, og at avdelingen fra 2020 kan ta de første stegene mot å skape mer heltid.