Viktig melding

Deltidsarbeid og konsekvenser for pensjon

PensjonHer ønsker vi å sette fokus på de konsekvenser deltidsarbeid har for din pensjon. Det er flere grunner til at du som ansatt bør orientere deg om dette nå, helst så tidlig i yrkeslivet som mulig:

  • Pensjonsordningene er i endring, viktig å følge med. Endring vedtatt i 2018 trer i kraft fra 2020, og gjelder for de som er født etter1963. De gamle reglene gjelder fortsatt, men bare for de som er født før 1963
  • Deltidsarbeid har stor betydning for fremtidig pensjon
  • Pensjon er individuell, og må beregnes for hver enkelt ansatt. Det hjelper ikke å vite hva sidemannen/kvinnen har fått beregnet.

Vestvågøy kommune har Offentlig Tjenestepensjon - OTP - gjennom KLP. Vi har her samlet informasjon og en rekke lenker til artikler fra KLP som dekker grunnleggende  informasjon om pensjon.

Vi anbefaler at alle - uansett alder og stillingsstørrelse - gjør seg kjent med egen opptjening i pensjonsordningen. Dette for å kunne være forberedt på hvordan økonomien blir, den dagen man skal slutte i arbeid for å gå av med pensjon.

Alle lenker åpnes i nytt vindu.

  1. Alle kommunalt ansatte som har tjenestepensjon, kan logge seg inn i KLP med bankid, bankid på mobil, kodebrikke, eller MinId. Her kan man se oversikt over egen opptjening i pensjonsordningen, og beregne den fremtidige pensjonen.
  2. Den nye offentlige tjenestepensjonen - her har KLP laget en oversikt som viser hva den betyr for deg.
  3. Hvordan blir ny offentlig tjenestepensjon for deg som er ung?

  4. Pensjonsråd for alle livsfaser. Her får du råd fra KLP om hva du bør gjøre i de ulike delene av yrkeslivet, fra du er ung og til pensjonsalder.
  5. Deltidsarbeid og konsekvens for pensjon, dette bør ALLE som jobber deltid lese!
  6. Pensjonsrådgiverens beste pensjonstips - her har KLP's Natalia Ebbesen samlet sine beste råd
  7. Har du opptjening i privat tjenestepensjon? I så fall kan du ha fått, eller ha krav på et pensjonskapitalbevis (tidligere kalt fripolise). KLP forklarer her hva du kan/bør gjøre med et slikt bevis. Vi gjør oppmerksom på at andre banker kan ha lignende tjenester, vi tar ikke stilling til om KLP har det beste tilbudet på markedet

KLP legger ut informasjon og artikler etter hvert som det blir endringer i ordningene. Det kan lønne seg å sjekke en gang i blant om det er endringer som betyr noe for deg. I artiklene som det er lenket til ovenfor, er det mulig å klikke seg videre til andre artikler om pensjon. God lesing!

Vi gjør oppmerksom på at lærere er tilknyttet Statens Pensjonskasse, og at det kan være enkelte forskjeller fra KLP. Lærere bør for ordens skyld logge seg på www.spk.no og hente ut sine beregninger der.

Til sist - NAV har informasjon om pensjon på sine nettsider. Her kan du også finne nyttig og riktig informasjon om pensjon, og kan også ringe/chatte, osv. www.nav.no

Artikkelliste