Viktig melding

Nettverk i Nord (KS)

KS har tatt initiativ til å samle kommunene i region Nord til et læringsnettverk om heltid.

Fokuset er å lære hvordan man skaper heltid.

De kommunene som deltar fra 2018, er Alta, Hemnes, Rana og Vestvågøy.

KS fokuserer i sitt arbeid på at "å skape heltid" ikke kan gjøres ved å fokusere på det en tradisjonelt gjør, turnus og arbeidstidsordninger. En må ha en annen innfallsvinkel - jobbe med holdninger og kultur for derigjennom å skape et endringstrykk mot mer heltid.

 

 

 

 

Her er dokumentasjon fra samlingene i nettverket:

Oppdatering 14. september 2018:

 • alle kommunene i nettverket er nå i gang med å prøve ut forskjellige tiltak
  • langvakter prøves ut
  • øke deltidsansattes stillingsstørrelse
  • prøve ut årsturnus
  • lokal heltidserklæring og kommunevise handlingsplaner
  • innhente erfaringer fra andre for utprøving i egen kommune
  • med mer

Oppdatering 6.6.2019:

 • Siste samling i nettverket er planlagt i Bodø 22-23. august. Vestvågøy vil delta med deltakere her.