Viktig melding

Lokal Heltidserklæring og lokale retningslinjer

Det er forhandlet frem en lokal heltidserklæring for Vestvågøy kommune. Erklæringen er utarbeidet av Vestvågøy kommune, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund, og ble vedtatt av kommunestyret den 19.6.2018.

 

Lokale retningslinjer er utarbeidet for å klargjøre hvordan en skal jobbe for å innfri målsettingene i den lokale heltidserklæringa. Retningslinjene er en beskrivelse av hvordan en skal jobbe på arbeidsgiversida for å få til mer heltid.

Lokal heltidserklæring

Erklæringen har to hovedmål - å redusere deltidsarbeidet og å utvikle en heltidskultur.

Erklæringen kan leses her:

 

Erklæringen er med å klargjøre partenes ansvar og muligheter for å bygge en heltidskultur innen omsorgstjenestene. Viktigheten vektlegges av et godt samarbeid mellom folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, og ansatte, for å lykkes.

Det legges opp til at den lokale erklæringen fornyes når den sentrale heltidserklæringen fornyes.

 

Lokale retningslinjer

Det er laget kjøreregler for hvordan man skal jobbe med heltid. Dette er et forslag, og vil antagelig bli endret etter sommerferien 2018. (Oppdatering 14.9.18: Saken er satt opp for gjennomgang i HR&TU høsten 2018)

Forslag til retningslinjer kan leses her: