Viktig melding

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe Heltid:

Det er opprettet ei administrativ arbeidsgruppe som skal følge satsingen frem til 2020. Denne består av kommunalsjef Omsorg, enhetsledere i Omsorgssektoren, hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og Sykepleierforbundet, samt leder og rådgiver fra HR og Tjenesteutvikling.

Deltakere i arbeidsgruppa endres hvis noen av deltakerne bytter jobb underveis, eller viss fagforeningene velger nye HTV.

Pr. juni 2019 består arbeidsgruppa av:

  • Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef
  • Laila J. Salomonsen, HR-sjef
  • Jo Bertil Sætran, enhetsleder Lekneshagen Bofellesskap
  • Bente Anita Solås, enhetsleder Åpen Omsorg hjemmesykepleien
  • Mads G. Tangen, enhetsleder Åpen Omsorg boliger
  • Gunn Evy Kristensen, HTV Fagforbundet
  • Kim Remi Sandvær, HTV Sykepleieforbundet
  • Cato Hansen, Rådgiver HR og Tjenesteutvikling

Tidligere deltakere er: Sissel Andersen, Ragnhild Holdal, Ingunn Holand, Gro Berglund, Heidi Wiik, Liv Bodil Bendiksen, Katrine Torheim, Irene Hansen, Hilde Holand, Mari Theigmann, Ida Walle

Observatører: Avdelingsledere i pilotavdelingene, Leif Tore Larsen, Charlott Jonassen.

Møtevirksomhet og andre aktiviteter i arbeidsgruppa, 2017-18:

Arbeidsgruppa har i 2017 avholdt 7 møter, deltatt i 3 nettverksmøter, samt 2 lokale samlinger med KS Konsulent.

I 2018 har den hatt 3 møter pr. juni, deltatt i to nettverksmøte, samt en lokal samling med KS Konsulent.

Pga. økonomisk  situasjon har kun deler av arbeidsgruppe kunnet delta i nettverkssamlinger utenfor Vestvågøy.

Møtevirksomhet og andre aktiviteter i arbeidsgruppa, 2019:

I 2019 er det pr juni planlagt ett møte i arbeidsgruppa, samt deltakelse i erfaringssamling i nettverk i nord, 22-23. august. Det vil bli innkalt til flere møter etter sommerferien. I tillegg til dette har deler av arbeidsgruppa vært med på studietur til Harstad kommune 9.5.19.