Viktig melding

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er et organ som skal ivareta arbeidstakernes arbeidsforhold og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i kommunen.

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i medhold av Arbeidsmiljøloven paragraf 7.1

Utvalgets medlemmer finner du her...

Kontakt

Laila Johansdatter Salomonsen
HR-sjef
E-post
Mobil 40 20 47 17