Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er et organ som skal ivareta arbeidstakernes arbeidsforhold og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i kommunen.

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i medhold av Arbeidsmiljøloven paragraf 7.1

 

Medlemmer

  • Pål Einar Røch Johansen (leder)
  • Mari Aksmo Theigmann (nestleder)
  • Roy Kvalvik
  • John Davy Oddekalv
  • Laila J Salomonsen
  • Kjell Idar Berg
  • Gunn Evy Kristensen 
  • Sissel Andersen