Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Startlån og tilskudd er et virkemiddel fra Husbanken for gitte målgrupper skal komme inn på boligmarkedet. Det er kommunen v/NAV Vestvågøy som behandler søknadene som kommer inn. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende og så lenge det er lånemidler tilgjengelig.

Søknad om startlån og tilskudd skal skje elektronisk. Du må ha kodebrikke fra banken.

Hvis du trenger veiledning ta kontakt med saksbehandler for startlån.

Målgruppe for startlån og tilskudd er:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Kan du få startlån og tilskudd?     Dette må jeg vite før jeg søker.

Rentestatser og rentetyper kan også brukes som virkemiddel for målgruppen for startlån

Tilskudd
Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner. Det er også kommunen som behandler søknader om tilskudd, og også disse søknadene må være elektroniske.

Det kan søkes tilskudd for følgende:
Tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld

Tilskudd til utredning og prosjektering

 

Saksbehandling:

Når saksbehandling av søknad om startlån og tilskudd er ferdig, godkjennes innstilling av fullmaktshaver.
Hvis det er et vedtak om finansieringsbevis, vil søker kunne benytte dette i budrunder. Når det er konkret bolig, og søker har godkjent vedtaket sender saksbehandler alle dokumentene til Lindorff for å få utstedt sikkerhetsdokumenter. Når Lindorff bekrefter at sikkerhetsdokumentene er i orden, vil saksbehandler sende en betalingsanmodning til økonomienheten i Vestvågøy kommune.

 

Nyttige lenker:

Veiviseren - Bolig for velferd

Husbanken - Tips til deg som skal kjøpe bolig

Kontakt

Ørjan Johansen
Fagansvarlig gjeld/startlån
E-post
Mobil 412 71 178
Marthe Berg Frantzen
Saksbehandler startlån/bostøtte
E-post
Mobil 404 68 273

Åpningstider

Åpningstider for NAV lokaler til selvbetjening:
Mandag:           09.00-  14.00
Tirsdag:            09.00 – 14.00
Onsdag:           09.00 – 14.00
Torsdag:           11.00 – 14.00 (gjelder fra 16.03.20)
Fredag:             09.00 – 14.00

Åpningstider betjent mottak:
Mandag           12.00-14.00
Torsdag           12.00-14.00 

Har du behov for veiledning eller har spørsmål?

Ring NAVs kontaktsenter 55 55 33 33 mellom 08.00-15.30 mandag til fredag.

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
NAV Vestvågøy
Postboks 93
8376 Leknes