Sosiale tjenester

Du kan nå søke økonomisk sosialhjelp og økonomisk råd og veiledning digitalt - nav.no/sosialhjelp

Formålet med lov om sosiale tjenester er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Her finner du informasjon om sosiale tjenester.

Her kan du søke digitalt

I NAV Vestvågøy innfører nye søknadsskjema i forbindelse med full elektronisk løsning for søknad om sosialhjelp.

 Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp 2020 (DOCX, 61 kB)- må skrives ut (Dette kan du gjøre i mottaket på NAV)

- husk å legge med all dokumentasjon

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Midlertidig botilbud/nødbolig: NAV skal bidra med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Du finner eget søknadsskjema for økonomisk råd og veiledning under fanen økonomisk råd og veiledning

Aktuelle lenker:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)

Kontakt

NAV Vestvågøy
Sentralbord
Telefon 55 55 33 33
Marita Cathrin Pedersen
Konst.avdelingsleder avdeling 1
Telefon 55 55 33 33

Fagansvarlig økonomisk sosialhjelp

Åpningstider

Åpningstider for NAV lokaler til selvbetjening:
Mandag:           09.00-  14.00
Tirsdag:            09.00 – 14.00
Onsdag:           09.00 – 14.00
Torsdag:           11.00 – 14.00 (gjelder fra 16.03.20)
Fredag:             09.00 – 14.00

Har du behov for veiledning eller har spørsmål?

Ring NAVs kontaktsenter 55 55 33 33 mellom 08.00-15.30 mandag til fredag.

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
NAV Vestvågøy
Postboks 93
8376 Leknes