Viktig melding

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Du kan søke digitalt. her.. (PDF, 477 kB)

Har du rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet?

KVP gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygd- eller arbeidsmarkedsloven.

Hvis du ikke kan søke elektronisk, kan du benytte dette skjema (PDF, 477 kB)

Ta kontakt med NAV Lofoten dersom du ønsker å sjekke dine muligheter for Kvalifiseringsprogrammet eller har spørsmål.

Les mer om KVP på denne siden...