Bostøtte

Bostøtteordningen er et virkemiddel fra Husbanken for husstander som har høye boutgifter og lave inntekter
Kommunen v/NAV Vestvågøy administrerer ordningen på vegne av Husbanken. NAV Vestvågøy kontrollerer alle søknader og vedlegg før søknaden godkjennes i elektronisk bostøttesystem, og blir sendt elektronisk til Husbanken som ivaretar vedtakene. Søkerne får vedtak fra Husbanken.

Har du behov for råd og veiledning - ta kontakt med saksbehandler for bostøtte

Søknadsfrist er den 25. i hver måned - svar fra Husbanken den 20.neste måned og utbetaling ca 20.neste måned.

Kan du å bostøtte?       Jeg har søkt bostøtte allerede

 

Husbanken anbefaler at du søker elektronisk. Da må du ha en kodebrikkke fra banken. Husk å legge med din husleiekontrakt eller utgifter til lån på bolig.

Hvis du ikke kan søke elektronisk, kan du benytte denne

papirsøknaden. (PDF, 236 kB)  Husk å signere søknad.
 

Du kan klage på et vedtak om bostøtte, dersom du mener vedtaket bygger på feil opplysninger.

 

Unngå feil i bostøtten, meld fra om endringer!

HUSK å melde fra om endringer. Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

  • Inntekt eller formue
  • Adressen din - da må du søke på nytt
  • Boutgiftene
  • Noen i husstanden blir student
  • Noen i husstanden begynner i eller avslutter førstegangstjeneste
  • Kontonummer

Regelverk§

Slik beregnes bostøtte

Kontakt

Tove Haug
Saksbehandler startlån og bostøtte
E-post
Telefon 413 37 281
Ørjan Johansen
Fagansvarlig gjeld/startlån
E-post
Mobil 412 71 178

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
NAV Vestvågøy
Postboks 93
8376 Leknes