NAV Vestvågøy

Viktigste oppgave for det lokale NAV Vestvågøy er å bistå innbyggere til å komme raskets mulig tilbake i arbeid og/eller aktivitet. NAV omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor.

Mottaket ved NAV Vestvågøy

Åpnet for selvbetjening:

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl 09.00-14.00
 • Torsdager fra kl 11.00-14.00

Statlige tjenester

For statlige tjenester(arbeid, trygd, sykemelding, AAP):

 • Kontakt gjennom mitt.nav.no eller aktivitetsplan
 • For de som ikke er elektroniske brukere ta kontakt med kontaktsenter, 55 55 33 33

Kommunale tjenester

For kommunale tjenester(Gjeldsrådgivning, Husbanken, økonomisk sosialhjelp):

 • Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp, 469 50 347 (telefontid mellom 10.00.-14.00 mandag til fredag)
 • Kontakttelefon gjeldsrådgiver, 412 71 178 (telefontid mellom 10.00-14.00 mandag til fredag)
 • Kontakttelefon Husbanken, 900 67 026

For arbeidsgivere

For arbeidsgivere i Lofoten(Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes)

 • Kontakttelefon 412 64 806 (åpen mandag til fredag fra 09.00-14.30)

Våre oppgaver

Viktigste oppgave for det lokale NAV Vestvågøy er å bistå innbyggere til å komme raskets mulig tilbake i arbeid og/eller aktivitet

NAV omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor.

Det er innbyggere som av ulike grunner har behov for bistand, råd og veiledning til å skaffe arbeid, beholde arbeid eller øke sin deltakelse i arbeidslivet som henvender seg til det lokale NAV kontoret. Også arbeidsgivere som har behov for rekruttering henvender seg til NAV Vestvågøy.

De lokale NAV kontorene har ikke ansvar beregninger eller utbetalinger av ulike statlige ytelser, det er opprettet ulike forvaltningsorgan i NAV for disse tjenestene. Se på mitt nav.

Hovedmål

 • Flere i arbeid og aktivitet - og færre på stønad
 • Forenkle tjenestene til brukerne
 • Tilpasse tjenester til brukernes behov
 • En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV Vestvågøy består av 22 ansatte som ivaretar både statlige og kommunale oppgaver. NAV Vestvågøy er organisert med 2 avdelinger for å ivareta innbyggernes behov på best mulig måte.

Avdelingene er organisert i forhold til behovene om kort eller lengre bistandsbehov.

Relevante lenker:

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen(NAV.loven)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)

Kontakt

Elisabeth Pleym Olsen
Leder NAV Vestvågøy
E-post
Mobil 468 91 827
Trine Torgersen Jensen
Avdelingsleder avdeling 2
Telefon 55 55 33 33
Cathrine Stavenes
Fylkesdirektør NAV Nordland
E-post
Telefon 916 65 071

Åpningstider

Åpningstider for NAV lokaler til selvbetjening:
Mandag:           09.00-  14.00
Tirsdag:            09.00 – 14.00
Onsdag:           09.00 – 14.00
Torsdag:           11.00 – 14.00 (gjelder fra 16.03.20)
Fredag:             09.00 – 14.00

Har du behov for veiledning eller har spørsmål?

Ring NAVs kontaktsenter 55 55 33 33 mellom 08.00-15.30 mandag til fredag.

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
NAV Vestvågøy
Postboks 93
8376 Leknes