NAV Vestvågøy

Det vil IKKE avvikles møter mellom veileder og søker/bruker fra 20.08.20 og inntil videre.

For statlige tjenester(arbeid, trygd, sykemelding, AAP):
-    Kontakt gjennom mitt.nav.no eller aktivitetsplan
-    For de som ikke er elektroniske brukere ta kontakt med kontaktsenter 55553333

For kommunale tjenester(Gjeldsrådgivning, Husbanken, økonomisk sosialhjelp):
-    Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp:     46950347
-    Kontakttelefon gjeldsrådgiver:                   41271178
-    Kontakttelefon Husbanken:                        40468273

For arbeidsgivere i Lofoten(Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes)

- Kontakttelefon 41264806 (åpen mandag til fredag fra 09.00-14.30)

Viktigste oppgave for det lokale NAV Vestvågøy er å bistå innbyggere til å komme raskets mulig tilbake i arbeid og/eller aktivitet

NAV omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor.

Det er innbyggere som av ulike grunner har behov for bistand, råd og veiledning til å skaffe arbeid, beholde arbeid eller øke sin deltakelse i arbeidslivet som henvender seg til det lokale NAV kontoret. Også arbeidsgivere som har behov for rekruttering henvender seg til NAV Vestvågøy.

De lokale NAV kontorene har ikke ansvar beregninger eller utbetalinger av ulike statlige ytelser, det er opprettet ulike forvaltningsorgan i NAV for disse tjenestene. Se på mitt nav.

Hovedmålene for NAV er:

  • Flere i arbeid og aktivitet - og færre på stønad
  • Forenkle tjenestene til brukerne
  • Tilpasse tjenester til brukernes behov
  • En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV Vestvågøy består av 22 ansatte som ivaretar både statlige og kommunale oppgaver. NAV Vestvågøy er organisert med 2 avdelinger for å ivareta innbyggernes behov på best mulig måte.

Avdelingene er organisert i forhold til behovene om kort eller lengre bistandsbehov.

 

Relevante lenker:

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen(NAV.loven)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)

Kontakt

Elisabeth Pleym Olsen
Leder NAV Vestvågøy
E-post
Mobil 468 91 827
Trine Torgersen Jensen
Avdelingsleder avdeling 2
Telefon 55 55 33 33
Nils-Olav Hagen
Kommunalsjef familie og velferd
E-post
Telefon 76 05 64 29
Mobil 901 63 002
Cathrine Stavenes
Fylkesdirektør NAV Nordland
E-post
Telefon 916 65 071

Åpningstider

Åpningstider for NAV lokaler til selvbetjening:
Mandag:           09.00-  14.00
Tirsdag:            09.00 – 14.00
Onsdag:           09.00 – 14.00
Torsdag:           11.00 – 14.00 (gjelder fra 16.03.20)
Fredag:             09.00 – 14.00

Har du behov for veiledning eller har spørsmål?

Ring NAVs kontaktsenter 55 55 33 33 mellom 08.00-15.30 mandag til fredag.

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
NAV Vestvågøy
Postboks 93
8376 Leknes