Sanitæranlegg og parkering

Sommersesongen 2017 bød på en enorm økning i turister til Lofoten og enkelte steder var infrastrukturen for dårlig til å håndtere den store, samtidige mengden personer. I samarbeid med lag og foreninger har Vestvågøy kommune satt i gang flere tiltak for å avhjelpe denne problematikken, blant annet ved å etablere flere sanitæranlegg.

Nedenfor er en oversikt over  kommunens egne og andre anlegg som er tilgjengelig for publikum på Vestvågøy. Alle anleggene er merket i Google Maps og Lofoten Avfallsseskap har også laget en oversikt over toaletter, søppel- og tømmeplasser i Lofoten gjennom prosjektet Clean Up Lofoten.

Sanitæranlegg

Ballstad - Allmenningskaia

Lokalisering (Google Maps)

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF 

Driftsavtale: Egen

Tilgjengelighet: sommeråpent 

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Havn

Praktisk:

Betaling: Via GoMarina

Gravdal - Klokkarvika

Lokalisering (Google Maps)

Klokkarvika er et statlig sikret friluftlivsområde. Målet med sikring av friluftsområder er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen. Kommunen samarbeider med velforeningen på Gravdal om tilsyn og drift av området.

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: Gravdal Opp og Frem

Praktisk:

Betaling: JA

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Praktisk:

Betaling: NEI

Leknes - Meieriet kultursenter

Lokalisering (Google Maps)

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: Egen

Tilgjengelighet:: Åpent i kultursenterets åpningstid

Betaling: Ingen

Hauklandstranda

Lokalisering (Google Maps)

Haukland er et statlig sikret friluftlivsområde. Målet med sikring av friluftsområder er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen.

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: Egen

Tilgjengelighet: Sommeråpent

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: Egen

Praktisk: 

Betaling: Ingen

Piknikbord

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: 

Ettersyn og tilrettelegging

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: Haukland Eiendomsutvikling AS

Omfang: Ettersyn av området og tilrettelegging parkering og utplassering av bålpanner

Uttakleiv

Lokalisering (Google Maps)

På Uttakleiv er det private grunneiere som legger til rette for for de mange hundre tusen som besøker stedet hvert år. Dette gjøres igjennom Uttakleiv grendelag. I 2015 fikk grendelaget Vestvågøy kommunes miljøpris og i 2017 Nordland fylkes Kulturlandskapspris for det arbeidet de har lagt ned.

Offentlig toalett

Eier: Uttakleiv grendelag

Kontakt: Ståle Kato Olsen 

Tilgjengelighet: Åpent 1. mai - 15. oktober

Betaling: Betaling for parkering i området

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Uttakleiv grendelag

Kontakt: Ståle Kato Olsen

Tilgjengelighet: Åpent 1. mai - 15. oktober

Betaling: Betaling for parkering i området

Bobiltømming

Eier: Uttakleiv grendelag

Kontakt: Ståle Kato Olsen

Tilgjengelighet: Åpent 1. mai - 15. oktober

Betaling: Betaling for parkering i området

Hagskaret

Lokalisering (Google Maps)

Offentlig toalett og rasteplass

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Praktisk: Åpnet 15. mai - 1. oktober. 

Betaling: Ingen

Skreda

Lokalisering (Google Maps)

Skreda rasteplass er en del av Nasjonal turistveg og ble gjenåpnet høsten 2018 etter en større oppgradering 

Offentlig toalett

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Driftsavtale:

Tilgjengelighet: Åpent hele året

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Statens vegvesen

Kontakt: 

Praktisk:

Betaling: Ingen

Unstad

Lokalisering (Google Maps)

Vestvågøy kommune har sesongen 2018 gått til innkjøp av mobilt toalett og i samarbeid med grendelaget på Unstad er dette etablert på parkeringsplassen ved ungdomshuset.

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: Unstad grendelag 

Tilgjengelighet: sommeråpent

Betaling: Betaling for parkering i området.

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Vestvågøy Eiendomsdrift KF

Driftsavtale: Egen

Praktisk:

Betaling: Betaling for parkering i området.

Eggum

Lokalisering (Google Maps)

Anlegget på Eggum er en del av Nasjonal turistveg og har fått en fantastisk plassering nedenfor borga. 

Offentlig toalett

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Driftsavtale:

Praktisk: Åpent mai til oktober

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Statens vegvesen

Kontakt: 

Praktisk:

Betaling: Ingen

Torvdalshalsen

Lokalisering (Google Maps)

Anlegget er en rasteplass og utkikkspunkt over området Borg, og er en del av Nasjonal turistveg.

Offentlig toalett

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Driftsavtale:

Praktisk: Hele året

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Statens vegvesen

Kontakt: 

Praktisk:

Betaling: Ingen

Tømmestasjon bobil

Eier: Statens vegvesen

Bøstad - Spar Borg

Lokalisering (Google Maps)

Vestvågøy kommune har avtale med butikken på borg om bruk av toalettfasilitetene. 

Offentlig toalett

Eier: Spar Borg

Driftsavtale: Spar Borg

Praktisk: Åpent i butikken åpningstider

Betaling: Ingen

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 76 05 62 29
Mobil 481 55 003