Viktig melding

Nøkkeltall for norsk turisme 2017 - Innovasjon Norge

- Det er flere sporty kulturturister, enn kulturelle sportsturister

Det kommer stadig flere turister til Norge, og mange vil ha både aktive ferier og et godt kulturtilbud. I Innovasjon Norges Nøkkeltallbrosjyre (PDF, 9 MB) finner du en en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om norsk reiseliv. Her kan du lese om hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv, og hvilken betydning reiselivsnæringen har for norsk økonomi og sysselsetting. 

Sammenlignet med 2005, er det nå syv millioner flere kommersielle gjestedøgn i Norge. Det er en økning på 27%. I underkant av fem millioner av dem er norske, og over to millioner er økning fra utlandet.

Nord-Norge hadde i 2017 en økning på 4% i antall gjestedøgn, hvorav vel 2.520.000 var norske og omlag 1.300.000 var utenlandske. 

En turist legger igjen ca 800 kr i forbruk og ca 450 kr overnatting i snitt pr døgn. I tillegg kommer kostnaden til reisen. Norske fisketurister (hav) har 54% større døgnforbruk enn gjennomsnittet. Dette er aktivitet av høy verdi for den ferierende og som det er mulighet å ta seg betalt for.

Halvparten av alle turistene i Nord-Norge er såkalt baseturister med langt opphold. Denne turisten har minimum fire overnattinger i regionen, og over halvparten av alle overnattinger på ferien er i regionen. Oppholdene blir lengre og i snitt er norgesturisten 7,6 dager i Norge.  

Markeder i spesielt stor vekst i perioden 2005 - 2017 er USA, Kina og resten av Asia. Disse har økt fra 7% av gjestedøgnene i 2005 til 18% i 2017, og økningen kommer i vintersesongen.

Det er flere sporty kulturturister, enn kulturelle sportsturister.

Turistundersøkelsen viser at tilfredsheten går ned fra 2015 til 2016 i forhold til vurdering av pris i forhold til kvalitet. For utlenninger faller den med 10%. Analyser viser at den dimensjonen som har størst betydning for de utenlandske turistene er graden av gjestfrihet. 18% av tilfredsheten forklares av en gjestfri lokalbefolkning.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03