Involvering

Næringsplanprosessen skal sikre god involvering fra næringsliv, utviklingsaktører og interessentgrupper frem mot planen skal være ferdigstilt i mars 2020.

Prosessmål

 • ha tilgang til felles kunnskapsgrunnlag 
 • kartlegge mulighetsområdet for utvikling på Vestvågøy
 • etablere plattform for samhandlingsprosesser
 • utforme strategier på kort og lengre sikt

Interessenter

Ut fra planen fokusområder vil det være naturlig å dele inn oversikt over mulige interessenter tilsvarende, samt å få med mulige faginstanser.

Reiseliv

 • Bedrifter
 • Reiselivsforumet i Vest-Lofoten Næringsforening
 • Destinasjon Lofoten
 • andre

Sjømat

 • Bedrifter
 • Norges Fiskarlag/Vestvågøy Fiskarlag
 • andre

Landbruk

 • Bønder
 • Vestvågøy Landbruksforum
 • andre

Innovasjon og utvikling

 • Fabrikken Næringshage AS
 • Lofoten Matpark AS
 • Norsk Landbruksrådgivning
 • Vest-Lofoten Næringsforening

Forvaltning/offentlig

 • NAV
 • NFK besøksforvaltning
 • Lofoten Friluftsråd
 • Distriktssenteret
 • andre

Miljø

 • Naturvernforbundet i Lofoten
 • Norsk ornitologisk forening
 • andre
   

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003