Kommunal kompensasjonsordning

Kommunene har i 2021 fått tilført midler fra staten ved KMD (nå KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen. Totalt 94 søknader er behandlet og kr. 7 975 000 er fordelt til næringslivet på Vestvågøy gjennom fire utlysningsrunder. Ny runde er nå utlyst med frist 7. februar.

Runde 6

(Vår runde 5)

Rett før jul har Regjeringen annonsert at det kommer en tildeling av midler til kommunene. Totalt 500 millioner skal fordeles og Vestvågøy kommune får kr. 1 024 000.

Alle kommunene får minst 250.000 kroner hver, mens resten fordeles etter antall sysselsatte innen overnatting, servering og reisearrangører 1. kvartal 2021.  Grunnlagstallene som er brukt for Vestvågøy  kommune er: 61, 81, 0.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Midlene i denne runden skal være med å kompensere for tap/kostnader som følge av koronatiltak i desember.

Utlysningen av midlene finner du her...

Lurer du på hva de andre lofotkommunene fikk?  Det ligger det her...

Det vil komme enda flere runder. Regjeringen vil foreslå at Stortinget bevilger ytterligere 500 millioner kroner gjennom ordningen etter nyttår.

Tidligere utlysninger

Runde 5 Vestvågøy/Lofoten var ikke inkludert i denne.

Runde 4 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 22. november og ble behandlet i næringsutvalget 9. desember. Totalt kr. 4 110 000 ble fordelt og pengene til de som mottok midlene ble anvist samme uke (49).  Det kom inn 35 søknader på til sammen kr. 16 825 451.

Runde 3 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 6. september og ble behandlet i næringsutvalget 5. oktober. Totalt kr.  kr. 1 788 000 ble fordelt og pengene til de som mottok midlene ble anvist samme uke (40). Det kom inn 15 søknader på til sammen kr. 6 069 816.

Runde 2 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 7. juni. søknadene ble behandlet i næringsutvalget 17. juni. Totalt kr. 1.111.000 ble fordelt og pengene til de som mottok midler ble anvis samme uke (24). Det kom inn 16 søknader på til sammen kr. 3 959 780.

Runde 1 av kommunalt kompensasjonsfond hadde søknadsfrist 17. april. Søknadene ble behandlet uke 18  i næringsutvalget 6. mai. Totalt  kr. 966 000 ble fordelt og pengene til de som mottok midler ble anvist i uke 19. Det kom inn 28 søknader på til sammen kr. 6 736 444

 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 481 55 003