Kommunal kompensasjonsordning

Kommunene har i 2021/22 fått tilført midler fra staten ved KMD (nå KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen. Totalt 140 søknader er behandlet og kr. 9 832 000 er fordelt til næringslivet på Vestvågøy gjennom seks utlysningsrunder.  Nedenfor er en oversikt over behandlingen.

Runde 7 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 4. april 2022 og ble behandlet i næringsutvalget 6. mai. Totalt kr. 833.000 ble fordelt og pengene til de som mottok midlene ble anvist uke 19.  Det kom inn 16 søknader på til sammen kr. 2 096 313.

Runde 6 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 7. februar 2022 og ble behandlet i næringsutvalget 21. februar. Totalt kr. 1 024 000 ble fordelt og pengene til de som mottok midlene ble anvist samme uke (8).  Det kom inn 30 søknader på til sammen kr. 6 892 836.

Runde 5 Vestvågøy/Lofoten var ikke inkludert i denne.

Runde 4 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 22. november og ble behandlet i næringsutvalget 9. desember. Totalt kr. 4 110 000 ble fordelt og pengene til de som mottok midlene ble anvist samme uke (49).  Det kom inn 35 søknader på til sammen kr. 16 825 451.

Runde 3 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 6. september og ble behandlet i næringsutvalget 5. oktober. Totalt kr.  kr. 1 788 000 ble fordelt og pengene til de som mottok midlene ble anvist samme uke (40). Det kom inn 15 søknader på til sammen kr. 6 069 816.

Runde 2 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 7. juni. søknadene ble behandlet i næringsutvalget 17. juni. Totalt kr. 1.111.000 ble fordelt og pengene til de som mottok midler ble anvis samme uke (24). Det kom inn 16 søknader på til sammen kr. 3 959 780.

Runde 1 av kommunalt kompensasjonsfond hadde søknadsfrist 17. april. Søknadene ble behandlet uke 18  i næringsutvalget 6. mai. Totalt  kr. 966 000 ble fordelt og pengene til de som mottok midler ble anvist i uke 19. Det kom inn 28 søknader på til sammen kr. 6 736 444

 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 481 55 003