Kommunal kompensasjonsordning

Kommunene har i 2021 fått tilført midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen. Totalt kr. 3 864 856 er fordelt til næringslivet på Vestvågøy gjennom tre utlysningsrunder. KMD har 11. oktober tildelt kr. 4 110 000 til en fjerde tildelingsrunde. 

Runde 4

Vestvågøy kommune har fått tildelt kr. 4 110 000 til en fjerde utlysningsrunde. Vi vil i nær fremtid komme med mer informasjon om denne utlysningsrunden (det er ikke mulig å søke ennå).

Tidligere behandling

Runde 3 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 6. september og ble behandlet i næringsutvalget 5. oktober, og pengene til de som mottok midlene ble anvist samme uke (40). 

Runde 2 av kommunal kompensasjonsordning hadde søknadsfrist 7. juni. søknadene ble behandlet i næringsutvalget 17. juni., og pengene til de som mottok midler ble anvis samme uke (24). 

Runde 1 av kommunalt kompensasjonsfond hadde søknadsfrist 17. april. Søknadene ble behandlet uke 18  i næringsutvalget 6. mai, og pengene til de som mottok midler ble anvist i uke 19. 

 

Utlysningen del 3 så slik ut (kan bli endringer for 4. runde):


Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke på del 3.

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – august  2021.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
  4. Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Det kan være private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter.

Søknadsfrist

6. september 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

NB! Merk at det ligger to åpne utlysninger for Vestvågøy i regionalforvaltning.no, den andre er for ordinært  næringsfond med søknadsfrist 23. august.

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020 (2020 kan være ubekreftet)
  • Regnskap så langt i år, hvis tilgjengelig
  • Beskrivelse og/eller dokumentasjon på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for.
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår (2019) og nå i 2021.

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Behandling av søknader

Søknadene behandles av næringsutvalget i Vestvågøy kommune. Målet er at søknadene skal være behandlet av innen utgangen av september. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Liste over støttemottakere publiseres i kommunens nyhetsportal/nyhetsbrev. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Vedtaket begrunnes ikke.

Spørsmål om søknad kan rettes til

Næringssjef Sigve Olsen, 481 55 003, sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003