Kommunedelplan for kultur

Formannskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 11.12.2018 (FU-sak 096/18) vedtatt å sende planprogram for kommunedelplanen for kultur ut på høring og offentlig ettersyn.

Du kan lese utkastet til planprogram her.