Markeringer i Norden

Det vil bli ulike markeringer av Gerhard Schønings 300-årsdag gjennom hele Norge, og Vestvågøy Historielag har en en rekkes samarbeidspartnere.

Bekreftede samarbeidspartnere til Vestvågøy Historielag er: 

 1. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim
 2. Gunnerusbiblioteket i Trondheim
 3. NTNU Trondheim
 4. Norges Arktiske Universitet, Tromsø
 5. NOR Universitet, Bodø
 6. Det historiske Fakultet i Oslo
 7. Universitetene i Stavanger og Bergen
 8. Sorø Akademi i Danmark
 9. Det Kongelige Bibliotek i København
 10. Universitetet i Reykjavik og Universitetsbiblioteket i Reykjavik
 11. Museum Nord
 12. Det Teologiske Fakultet i Oslo
 13. Riksantikvaren
 14. Visit Norway
 15. Norsk Kulturarv
 16. Kulturminnefondet
 17. Oslo Kommune som bla. har Gerhard Schøning gate i Oslo
 18. Hamar Kommune som også har Gerhard Schøning gate i Hamar
 19. Stormen Bibliotek i Bodø
 20. Vestvågøy Bibliotek Leknes
 21. Fru Inger på Austråt og Austråtborgen Museum
 22. Vestvågøy Kommune
 23. Flere mindre plasser der Gerhard Schøning var på besøk