Viktig melding

Gerhard Schøning 300 år i 2022

Gerhard Schøning ble født for 300 år siden, den 3. mai 1722 på Skottnes, Vestvågøy. Han fikk god utdanning og ble en av sin tids fremste akademikere i Danmark-Norge. I løpet av 2022 er det en rekke arrangementer i Norge som hedrer hans arbeid.

Vestvågøy Historielag har stått i bresjen for å løfte frem Gerhard Schønings liv og virke og den betydningen han har hatt for forskningen.

 

Gerhard Schøning (1722–1780). Portrett malt av Scott Thoe og eier av maleriet er Vestvågøy Historielag.

Om Gerhard Schøning

Lokalhistoriker Eldar Stig Andersen fra Uttakleiv er prosjektleder og nestoren for feiringen av Gerhard Schøning og her forteller han kort om hans liv.

Han ble født den 3/5 - 1722 på Skottnes, ei lita bygd i Buksnes Kommune, nåværende Vestvågøy Kommune. Foreldre var Andreas Jacobsen Schøning og Martha Michaelsdatter Ursin.

Da Gerhard Schøning var 3 år ble han sendt til oppfostring i 3 år hos enkeprestefruen i Kabelvåg, Dorothea Von der Lippe, Da han var 7 år ble han sendt i lære hos sin farbror Elias   Schøning som var prest i Kabelvåg og gift med Gerhard Schøning sin moster Anneken Ursin.

Han ble som tenåring sendt til Trondheim Katedralskole der Benjamin Jacobsen Dass var rektor. Gerhard Schøning gikk ut med beste karakter på Latinerskolen og ble etter hvert    Benjamin Dass sin nære venn. Ja sågar så arvet Gerhard Schøning 7000 bøker av Benjamin Dass da han døde. 

Etter skolegang ved Katedralskolen i Trondheim, reiste han i 1742 til København Universitet hvor han i 1744 tok teologisk eksamen og 1748 magistergraden i filosofi.

I 1751 ble han utnevnt til å etterfølge sin venn Benjamin Dass som rektor ved Katedralskolen i Trondheim.

I fellesskap la Gunnerus, Schøning og Suhm grunnen til Det Trondhjemske Selskab, som i 1767 ble Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 

I 1756 ble han gift med Fredrikke Hveding og i 1765 ble Schøning kallet til professor i veltalenhet og historie ved Sorø Akademi. 

Med kongelig gasje gjorde han i årene 1773-1775 en reise i Norge.  Men reisen ble avbrutt da han i 1775 ble utnevnt til geheimearkivar på «Det Kongelige Bibliotek i København.

Sitt bibliotek testamenterte han til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  Det er i dag grunnstammen til Gunnerusbiblioteket i Trondheim. Om lag 11.000 bøker ble den totale arven til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra Gerhard Schøning.

Bautaen ved Ballstad skole

Søndag den 4. oktober 1970 ble det avduket en bauta ved Ballstad skole av Gerhard Schøning og søndag den 4. oktober 2020 var det 50 års markering. Det var blomsternedleggelse og fv. en representant fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Gunnerusbiblioteket Per Olav Broback Rasch, ordfører Remi Solberg, direktør for Museum Nord Geir Are Johansen og daværende leder Vestvågøy Historielag Kolbjørn Bugge.

 

 

Kontakt

Eldar Stig Andersen
Vestvågøy Historielag/leder UKL samarbeidsgruppe
E-post
Mobil 45 89 18 04