Viktig melding

Vestvågøy Frivilligsentral

Vær med å bidra til at folk i vår kommune får en bedre hverdag!


NB: Ferieklubben er lagt ned fra 2022


Hva er en frivilligsentral?

 • Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommunen.
 • Et kontaktpunkt mellom de som ønsker å gjøre en innsats og de som trenger en hjelpende hånd.
 • Et kontaktpunkt mellom mennesker i lokalmiljøet.
 • Et sted hvor gleden over å bruke seg selv er den betalingen du får.

Våre aktiviteter

 • Småjobbsentral for ungdom i alder 14-18 år
 • Vi organiserer natteravnene i kommunen
 • Vi organiserer middagsombringing ut til eldre i kommunen
 • Sykling med rickshaw syklene
 • Seniornett Leknes
 • Aktivitetskoordinering på sykehjemmene og på Leknes Bo- og Servicesenter
 • Er med i BUA Vestvågøy, utlån av friluftsutstyr
 • Er med i den kulturelle spaserstokk, arrangere ulike kulturelle tilbud mm til de i alder  67+
 • Møterommet, ett treffsted for alle som er kreftrammet, enten som syk, pårørende, eller etterlatt som ønsker å møte andre i samme situasjon. Samarbeid med kommunen.
 • Telefonvenn, kobling opp mot en som trenger noen å prate med
 • m.m...

Hva med lønn?

Du får ingen penger, men glade smil, nye erfaringer, interessante samtaler, menneskelig varme og mye mer.

Bli med!

Vær med å bidra til at folk i vår kommune får en bedre hverdag. Gi en time, eller så mye du ønsker til beste for andre

Er det noe du ønsker å starte opp medeller kan noen av våre tilbud være med å berike din hverdag?

Kontakt

Frivilligsentralen
E-post
Mobil 90 64 23 35

Besøksadresse
Lekneskroken 7