Kommuneplanen 2017-2029

2017 er et av de viktigste årene for Vestvågøy-samfunnet på veldig lenge. Det skal stakes ut en kurs for hvilken retning vi vil at kommunen vår skal ta og hvordan det skal være her i fremtiden. Alle som har meninger om dette må komme på banen nå! 

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029

Kommuneplanen er todelt, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Nå jobber vi med samfunnsdelen, som er en overordna plan om framtida til kommunen. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. Spørsmålene er «hvilken type samfunn vi vil ha» og «hva slags grep vi må ta for å komme dit». 

Tenker du på framtida? – Delta selv og få med andre?

Samfunnsdelen er altså et bilde Vestvågøysamfunnets utfordringer og muligheter.
Forslaget som er på høring og offentlig ettersyn er kommunestyrets konkrete forslag til hvor vi ønsker samfunnsutviklingen skal ta oss og hvordan vi skal gjøre det.Kommuneplan- samfunnsturne - Klikk for stort bilde

Lokalsamfunnsturné

Kommunestyret skal snart vedta kommuneplanens samfunnsdel for 2017-2029 og trenger innspill fra lokal ekspertise. Politikerne inviterer alle til å være med på et fremtidsverksted i løpet av deres turné i uke 41 og 42. Verkstedene vil ha forskjellig tema på hvert tettsted. Trykk på lenkene under for å få mer info om hvert arrangement.

9. oktober på Ballstad

10. oktober på Gravdal

11. oktober på Leknes

12. oktober i Stamsund

13. oktober på Bøstad

Vi trenger nå dine innspill og forslag!

Bruk litt tid i sommer med familie, nabo og venner – snakk rundt bordet og diskuter, hva er viktig for øya vår og nærmiljøet ditt? Du er selvsagt velkommen til å gi tilbakemelding umiddelbart, vi kommer tilbake med flere muligheter for å delta i august og september.

Vestvågøy kommune ber om at skriftlige innspill og merknader sendes til P.b. 203, 8376 Leknes eller postmottak@vestvagoy.kommune.no 

Se høringsforslaget til kommuneplanens samfunnsdel her! 

 

Komplan

 

Si din mening!

Helt sentralt i dette er flest mulig innbyggere i kommunen vår skjønner hvor viktig dette er, og at alle som vil får mulighet til å si sin mening.

Når kommunestyret skal vedta den endelige planen på slutten av året, er våre folkevalgte avhengige av innspill fra lokal ekspertise. De som er eksperter på å bo i Vestvågøy er alle vi som bor her.

De fire hovedsatsingsområdene i den nye kommuneplanen skal være:

  • By- og bygdeutvikling
  • Oppvekstvilkår
  • Helse og omsorg
  • Næring og verdiskaping

Følg med her på hjemmesiden og kommunens Facebook-side for oppdatert informasjon.Vi gleder oss til å se og høre fra deg i 2017!

Hvordan kan jeg si min mening om framtida?

Denne prosessen er delt i to: (1) før dokumentet kommer på høring og (2) etter at dokumentet har kommet på høring.

I del 1 vil vi fokusere på å la barn og unge si sin mening om hva de mener er viktig. Dette gjør vi gjennom å:

  • Gi et oppdrag til alle elevrådene på skolene
  • Samarbeide med ungdomsrådet

I denne delen er også alle innbyggere invitert til å svare på spørreundersøkelsen om alle hovedsatsingsområdene.

I del 2 vil vi fokusere på å engasjere alle tettstedene og få innspill fra grupper i samfunnet som vi vanligvis ikke når. Dette gjør vi gjennom:

  • Testtstedsturné der politikere og administrasjon reiser rundt til tettstedene og inviterer til en idémyldring om hva som er viktig for lokalsamfunnet
  • Invitere til gjestebud, spesielt blant grupper vi sjeldent når i planprosesser.

Hva er gjestebud?

Kommunen lager et tydelig oppdrag og inviterer noen av innbyggerne til å arrangere gjestebud. Arrangør for gjestebudet (gjestebudverten) inviterer deltakerne hjem til seg for å diskutere ett eller flere definerte tema som kommunen ønsker tilbakemelding på.

Gjestebud gjennomføres uten kommunal deltakelse. Kommunens rolle er å eie oppdraget ved at de har konkrete spørsmål de ønsker tilbakemelding på fra bestemte målgrupper i befolkningen. Nye tilflyttere, pendlere eller småbarnsmødre kan være slike målgrupper.

Målet med gjestebud er ikke få inn flest mulige innspill fra flest mulige folk, men å få grundigere innspill fra noen interessante grupper.

Les mer om gjestebud her

 

Kontakt

Kjell Idar Berg
Rådmann
E-post
Telefon 76 05 60 59
Mobil 918 84 112
Nora Warhuus Samuelsen
E-post