Kommuneplanen 2017-2029

2017 er et av de viktigste årene for Vestvågøy-samfunnet på veldig lenge. Det skal stakes ut en kurs for hvilken retning vi vil at kommunen vår skal ta og hvordan det skal være her i fremtiden. Alle som har meninger om dette må komme på banen nå! 

Skru tiden fram i fem år, ti år, tjue år…

Hvordan ser det ut der du bor? Hva jobber du med? Hva kan du gjøre i Ballstad, Stamsund, Gravdal, Borg eller Leknes? Eller i Steine, Valberg, Mortsund, Sennesvik, Tangstad eller Alstad?

Vi jobber med kommuneplanen, som handler om framtida til kommunen. Framtida til kommunen er også din framtid!

På denne siden kan du følge med på prosessen fram mot ny kommuneplan. Kommuneplanen, med samfunnsdel og arealdel, er kommunens overordnede plan for 2017-2029.

Si din mening!

Helt sentralt i dette er flest mulig innbyggere i kommunen vår skjønner hvor viktig dette er, og at alle som vil får mulighet til å si sin mening.

Når kommunestyret skal vedta den endelige planen på slutten av året, er våre folkevalgte avhengige av innspill fra lokal ekspertise. De som er eksperter på å bo i Vestvågøy er alle vi som bor her.

De fire hovedsatsingsområdene i den nye kommuneplanen skal være:

  • By- og bygdeutvikling
  • Oppvekstvilkår
  • Helse og omsorg
  • Næring og verdiskaping

Følg med her på hjemmesiden og kommunens Facebook-side for oppdatert informasjon.Vi gleder oss til å se og høre fra deg i 2017!

Hvordan kan jeg si min mening om framtida?

Denne prosessen er delt i to: (1) før dokumentet kommer på høring og (2) etter at dokumentet har kommet på høring.

I del 1 vil vi fokusere på å la barn og unge si sin mening om hva de mener er viktig. Dette gjør vi gjennom å:

  • Gi et oppdrag til alle elevrådene på skolene
  • Samarbeide med ungdomsrådet

I denne delen er også alle innbyggere invitert til å svare på spørreundersøkelsen om alle hovedsatsingsområdene.

I del 2 vil vi fokusere på å engasjere alle tettstedene og få innspill fra grupper i samfunnet som vi vanligvis ikke når. Dette gjør vi gjennom:

  • Testtstedsturné der politikere og administrasjon reiser rundt til tettstedene og inviterer til en idémyldring om hva som er viktig for lokalsamfunnet
  • Invitere til gjestebud, spesielt blant grupper vi sjeldent når i planprosesser.

Hva er gjestebud?

Kommunen lager et tydelig oppdrag og inviterer noen av innbyggerne til å arrangere gjestebud. Arrangør for gjestebudet (gjestebudverten) inviterer deltakerne hjem til seg for å diskutere ett eller flere definerte tema som kommunen ønsker tilbakemelding på.

Gjestebud gjennomføres uten kommunal deltakelse. Kommunens rolle er å eie oppdraget ved at de har konkrete spørsmål de ønsker tilbakemelding på fra bestemte målgrupper i befolkningen. Nye tilflyttere, pendlere eller småbarnsmødre kan være slike målgrupper.

Målet med gjestebud er ikke få inn flest mulige innspill fra flest mulige folk, men å få grundigere innspill fra noen interessante grupper.

Les mer om gjestebud her

 

 

Hva er viktig for deg?