Veteranplan for Lofoten 2019 - 2023

Målgruppen for planen er alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsopprettede, fredsbevarende eller statsbyggende innsats i Norge og andre land, herunder også deres familier.

Betegnelsen "veteran" brukes gjennomgående i planen, og dette omfatter politi, militær eller sivilt personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon hjemme og ute, herunder krigsseilerne. Planen skal hensynta veteraner fra 1940 og fram til i dag.

Kommunene har gjennom våre ansatte og våre innbyggere en sentral rolle i anerkjennelsen og ivaretakelsen av veteranene som bor her. Det er viktig at det legges til rette for god samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste. Veteranene skal oppleve at de får anerkjennelse for sin innsats, samt at de skal møtes med et tilpasset og kompetent tilbud, spesielt for de som opplever problemer i etterkant av sin tjeneste.

Veteranplan for Lofoten kan lastes ned her... (PDF, 3 MB)