Viktig melding

Kommunedelplan Oppvekst 2020 - 2030

Kommunedelplan Oppvekst (oppvekstplan) ble vedtatt i kommunestyret 23. juni 2020.

Planprosessen

Planprosessen gikk parallelt for kommunedelplanene Kultur, Oppvekst, Helse og omsorg og Næring.

Politisk behandling

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 12. februar 2019 (sak 011/19 - 19/1285). 1. gangs behandling av planutkastet ble gjort 18. februar 2020 (sak 005/20 - 20/1370). 2. gangs behandling, og endelig vedtak ble gjort gjort i kommunestyret 23. juni 2020 (sak 052/20 - 20/6214).

Plandokument

Kommunedelplan Oppvekst kan laste ned her... (PDF, 3 MB) En kortversjon av mål og strategier finnes i menypunktet over.

Kontakt

Bianca Halvorsen
Kommunalsjef Oppvekst
E-post
Mobil 90 11 75 48
Greta klevstad
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 76 05 61 37

Greta Klevstad har vært prosjektleder for Kommunedelplan Oppvekst og utarbeidelse av handlingsplan