Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller planer for et avgrenset tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel.

Det jobbes nå med fire kommunedelplaner for temaene oppvekst, helse og omsorg, kultur og næring.

Planprogrammene er nå ute på høring, med høringsfrist 23. januar.

Vestvågøy kommune har følgende kommunedelplaner: 

Tema: Fysisk aktivitet

Areal: Leknes/Gravdal

Plankart (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser (PDF, 253 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 310 kB)

Konsekvensutredning/risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 262 kB)

Areal: Ballstad

Planbestemmelser (PDF, 1017 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning/risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

Areal: Stamsund

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 1017 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning/risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

Areal: Bøstad

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 1017 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning/risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 992 84 496