Klimaplanlegging

I Vestvågøy kommune er bærekraftig utvikling et overordnet prinsipp i kommuneplanen, som kommunen skal handle etter i alt det den gjør. Dette betyr at klimaplanlegging er viktig for utviklingen av kommunesamfunnet fremover. 

Klikk for stort bilde  

Interkommunalt klimanettverk i Lofoten

Vestvågøy kommune har de siste to åra vært aktiv i det interkommunale klimanettverket i Lofoten, som består av alle de seks Lofotkommunene. Nettverket er støttet av Klimasatsmidler (se tilsagnsbrev og søknad på Miljødirektoratets sider).

I 2019 jobbet nettverket frem et kunnskapsgrunnlag som alle kommunene kan benytte i rullering av klimaplan, som i alle Lofotkommunene er fra 2010. Rapporten viser kommunenes utslipp fordelt på ulike samfunnssområder og kilder, hvilken klimarisiko Lofoten står overfor, og hvilke utslag av klimaendringer som krever tilpasninger i regionen. 

Kunnskapsrapport klima Lofoten interkommunale nettverk 2020 (PDF, 8 MB)  

 

Klikk for stort bildeNettverket samlet på Røst i juni 2019 i anledning Lofotrådsmøte. Berit Kristoffersen

 

 

 

 

Nettverket har et nært samarbeid med Lofotrådet og Lofotkraft (som har satsingen De grønne øyene), Universitetet i Tromsø, og klimanettverket i Vesterålen. Gjennom sistnevnte har klimarådgiver Robert Svendsen fra Andøya bidratt med analyser og forslag til tiltak for alle Lofotkommunene, basert på nettverkets kunnskapsrapport (se lenke til analyse og forslag for Vestvågøy i lenke under).

Klimagrunnlag. Vestvågøy kommune (DOCX, 146 kB)

Når Vestvågøy kommune nå skal lage klima- og energiplan, blir nettverkets fokus på klimaregnskap og klimabudsjett viktig for at planen skal føre til effektive tiltak og tydelig ansvarsplassering.

På denne siden vil kommunen publisere nytt fra planprosessen, som skal vare frem til høsten 2021.