Planprosess

Her finner du informasjon om hva som har skjedd så langt i arbeidet med byplanen. 

15.06.2021: Holdes samling nr. 2 for arbeidsgruppene som jobber med byplanen. 

 

18.05.2021: Kommunestyret vedtar planprogrammet for byplanen. Dokumentene til den politiske saken finner du her. 

 

Mars/april 2021: Arbeidsgruppene avholder de første møtene sine. Engasjement og vilje om å skape en god by preger alle arbeidsgruppemøtene. Les mer om samskaping og arbeidsgruppene her

 

15. mars 2021: Første samling for arbeidsgruppene i byplanen blir avholdt. VÅG arkitekter og Stein Hamre Arkitekter presenterer sine funn i henholdsvis stedsanalysen og gatebruksplaner for Lekens og Gravdal. Disse rapportene finner du her

 

2. mars 2021: Deltakerne i arbeidsgruppene blir invitert med på første, felles samling. 

 

24. februar 2021: Styringsgruppen for byplanen ble orientert om medvirkningsopplegget og samskaping. 

 

Oktober 2020: Påmeldingsskjema for arbeidsgruppene ble lagt ut på kommunens hjemmeside. 

 

9. september 2020: Formannskapet vedtok å sende planprogrammet for byplanen på høring og offentlig ettersyn. 

 

20. mai 2020: Byplangrensen blir fastsatt i kommuneplanens arealdel. 

 

31. mars 2020: Det blir formelt vedtatt at det skal utarbeides en byplan gjennom vedtak av kommunal planstrategi