Plandokumenter

Etter hvert som dokumentene blir klare, vil alle plandokumentene blir lastet opp her. 

Planprogram (PDF, 7 MB)

Plankart (Ikke ferdig)

Planbeskrivelse (Ikke ferdig)

Planbestemmelse (Ikke ferdig)