Kunnskapsgrunnlag

Her blir alle relevante rapporter, kart, med videre lastet opp. 

Gatebruksplan Leknes (PDF, 11 MB) - Utarbeidet av SHA for byplanen 2021

Gatebruksplan Gravdal (PDF, 12 MB) - Utarbeidet av SHA for byplanen 2021

Byromsseminar (PDF, 22 MB) - Utarbeidet av LÉVA URBAN DESIGN i 2017

"KOKEBOK" (PDF, 3 MB) - Utarbeidet av planavdelingen for byplanen 2021

Stedsanalyse del 1 (PDF, 40 MB), del 2 (PDF, 45 MB), del 3 (PDF, 41 MB)- Utarbeidet av VÅG arkitekter for byplanen 2021

Innspillsdokument (PDF, 24 MB)- utarbeidet av arbeidsgruppene 

Skisseprosjekt rådhusparken (PDF, 6 MB) - utarbeidet av Asplan Viak