Viktig melding

Fagutviklingssykepleierne i Vestvågøy kommune

Fagutviklingssykepleierne i Åpen omsorg holder til i 1. etasje på Rådhuset på Leknes. 

Fagutviklingssykepleiere, FUS, skal sammen med ledere sikre faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Vi skal følge opp arbeidet med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og aktuelt lovverk. Ved hjelp av ulike metoder for forbedrings- og innovasjonsarbeid og kompetanseheving skal fagutviklingssykepleierne bidra til å omsette eksisterende og oppdatert kunnskap/vitenskap til klinisk praksis. Funksjonen kan innebære varierende deltakelse i alt fra endringsprosesser på systemnivå, til brukernært forbedringsarbeid. 

 

Modell for kvalitetsforbedring: 

 

 

 

Fagutviklingssykepleierne (FUS)  skal holde seg oppdatert på nasjonale føringer og bidra til at disse blir implementert i Vestvågøy kommune på en hensiktsmessig måte. FUS skal videre sikre samhandling internt i Vestvågøy kommune, og med relevante samarbeidsparter. Dette kan skje ved å delta i, eller opprette møtepunkter som ansees som hensiktsmessige.

Vi benytter modell for kvalitetsarbeid fra kunnskapsbiblioteket i eget arbeid, og skal spre denne modellen som tankesett i den øvrige tjenesten. Dette innebærer kartlegging av forbedringsområder og iverksetting av tiltak basert på funn etter kartlegging. Vi skal videre sikre gjennomføring av planlagte tiltak gjennom blant annet veiledning/rådgivning/opplæring. Alle tiltak skal følges opp og evalueres.

FUS skal også bidra med faglig lederstøtte innen Sektor omsorg, for å sikre etterlevelse av lokalt forbedringsarbeid og nasjonale føringer (jfr. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten). Vi skal bidra i planarbeid i Vestvågøy kommune på relevante områder, i tillegg til å samarbeide med USHT Nordland.

Vi ønsker gjerne kontakt med både brukere, ansatte og andre interesserte, se kontaktopplysninger i margen. 

Artikkelliste

Kontakt

Trude Anita Hartviksen
Avdelingsleder Fagutviklingsavdelingen, Fag- og utviklingsleder
E-post
Telefon 95 72 31 74

Prosjektleder Leve hele livet reformen

Ragnhild Holdahl
Fagutviklingssykepleier diabetes
E-post
Mobil 41 53 99 86
Lone Skjerpeng
Fagutviklingssykepleier kreft og lindring
E-post
Telefon 41 53 25 49

Tilstede mandager, tirsdager og torsdager kl. 08-14

Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus
E-post
Mobil 41 53 99 85
Hilde Holand
Fagutvikler demens
E-post
Telefon 97 16 62 24

Åpningstider

Fagutviklingssykepleierne har kjernetid fra: 

Mandag-fredag 09.00-14.30

Adresse

Besøksadresse
Rådhuset 
Storgata 37, 8370 Leknes

Postadresse
Postboks 203, 8376 Leknes