Viktig melding

Vedtatte tjenestekriterier

Vestvågøy kommune har, i likhet med mange andre kommuner, vedtatt tjenestekriterier med tilhørende omsorgstrapp. Kriteriene beskriver de enkelte tjenestene og hva som må være innfridd for å kunne få innvilget disse. Omsorgstrappa er en visuell fremstilling av tjenestene og hvilket nivå de er på. Nivåene er inndelt slik:

  • Trinn 1 «Jeg klarer meg nå ganske godt selv, jeg»
  • Trinn 2 «Jeg har behov for litt hjelp»
  • Trinn 3 «Jeg er avhengig av hjelp i eget hjem»
  • Trinn 4 «Jeg trenger hjelp i en kort periode»
  • Trinn 5 «Jeg trenger hjelp det meste av tiden»

Kommunestyret behandlet sak om nye tjenestekriterier i sitt møte 25. juni 2019, under sak 051/19. 

Vi gjør oppmerksom på at alle må søke om tjenester, og at søknaden blir behandlet etter tjenestekriteriene og prinsippene i omsorgstrappa. Søknadsskjema her.