Viktig melding

Ungdomsteam

Ungdomsteamet er et drøftingsteam som bidrar til at ungdom får hjelp med små og store utfordringer.

 

Lofot-Tidende

   

Vi lytter, samtaler og koordinerer hjelp så raskt som mulig. Vi er engasjerte og har lav terskel for kontakt. Vi loser til riktig instans og sikrer at saken blir ivaretatt og fulgt opp. Ungdomsteamet er en tverrfaglig arena. Alle kan ta kontakt og melde inn bekymring.

De som er med i teamet er:

 

Navn

Rolle

Rebekka K Laanke

Rebekka er politikontakt og jobber forebyggende i forhold til ungdom

Renate Eltoft

Renate jobber i barnevernet

Bernhard Blom Bernhard er ungdomsarbeider på Meieriet/Qltura fritidsklubb

Tor Arntzen

Tor er koordinator i teamet og jobber til daglig med saker knyttet til skolene i Vestvågøy

Kathrine Ramstad

Kathrine er utekontakt i Familieenheten og jobber oppsøkende med ungdom

Gry Arctander Gry er veileder på NAV for ungdom

Anne Lise Starheim

Anne Lise jobber i psykisk helse og rus, og rask psykisk helsehjelp

 

Vil du skrive noe kan du gjøre det til ungdomsteam@vestvagoy.kommune.no

Har du spørsmål er det mulig å ringe:

Bernhard

95096449

Kathrine

48078265

Rebekka

47485850

Kontakt

Tor Arntzen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 76 05 60 93
Mobil 91 32 17 11