Viktig melding

Feedbackorientert tjeneste

I Vestvågøy kommune er vi opptatt av å få tilbakemeldinger fra brukerne for å finne frem til god og rett hjelp til den enkelte. Vi ønsker å være en feedbackinformert tjeneste som handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene.

I Vestvågøy kommune, psykisk helse og rus, bruker vi FIT som et verktøy for å følge med på den enkeltes endringsprosess og for å følge med på hvordan den som mottar tjenesten opplever samarbeidet med hjelperen. Vi bruker FIT som er basert på to enkle skåringsverktøy som vi benytter elektronisk. Vi lagrer ingen personopplysninger i dette programmet. Det er frivillig om man ønsker å bruke FIT. I Vestvågøy kommune bruker vi FIT Outcomes

I dialog med den enkelte vil vi utforme hjelpen på en måte som er i tråd med hva som er viktig for akkurat det mennesket. Hvis det vi gjør sammen ikke hjelper drøftes dette og vi forsøker sammen å finne ut hvordan vi kan gjøre noe annerledes eller om hjelpen skal avsluttes. Ved hjelp av tilbakemeldingene fra brukerne utvikler og øker de ansatte sin kompetanse til å gi bedre og mer nyttig hjelp. Totalt sett gir tilbakemeldingene oss informasjon om hvordan vi kan utvikle tjenestene videre til det beste for brukerne.

 

Du kan lese mer om FIT på KoRus Nord sine nettsider.

 

Kontakt

Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus
E-post
Mobil 41 53 99 85