Viktig melding

Pårørende til personer med selvmordstanker

Ved akutt selvmordsfare, ring 113.

Ved akutte, men ikke livstruende situasjoner bør personens fastlege eller legevakt (116 117) kontaktes. 

Selvmordstanker eller andre destruktive tanker kan skyldes ulike forhold. Å være pårørende til personer med selvmordstanker, er belastende. Mange kan trenge hjelp til å sortere disse tankene. Å snakke om sin vanskelige situasjon kan være det som bryter det selvdestruktive tankemønsteret. 

Pårørende kan ofte være de første til å oppdage faresignaler og gripe inn før det er for sent. Men ingen kan være ansvarlige for at andre velger å ta sitt eget liv.

Her er tips til relevante nettsider og webinar:

Ta kontakt med tildelingsenheten, familieenheten eller psykisk helse og rus dersom du ønsker mer informasjon om kommunens tilbud. 

 

 

 Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

For barn og unge:

Her finner du flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til hjelp når du har det vanskelig.