Viktig melding

Hvem er pårørende?

Hvem er pårørende:

Pårørende er nærstående personer i livet til pasienten, brukeren, den som har utfordringen eller den avdøde; nærmeste familie, besteforeldre, barnebarn, tanter, onkler, venner, m.fl. Mange pårørende er en enorm ressurs både for den de er pårørende til, for hjelpeapparatet og for samfunnet. 

De aller fleste vil være pårørende i løpet av livet. Man kan være pårørende til noen med rus, psykisk uhelse, fysiske begrensninger, somatisk sykdom, avhengighet, kriminalitet, skolevegring, etc. 

Pårørende kan trenge støtte:

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte, informasjon, veiledning og råd. Det finnes flere ulike tilbud til pårørende både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillighetsfeltet og andre.

Ikke alle pårørende har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter. Loven skiller mellom pårørende og nærmeste pårørende. Det er nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon, journalinnsyn, samtykke, klage på vedtak, etc. Det er personen selv som bestemmer hvem som er nærmeste pårørende ved å oppgi dette til helsepersonell eller tjenestene. Her kan du lese mer om rettigheter.

Her er relevante nettsider for pårørende: