Viktig melding

Etterlatte ved selvmord

Årlig tar flere enn 500 mennesker i Norge sitt eget liv. Familie og venner står igjen med sorg, fortvilelse og ubesvarte spørsmål.

Å miste noen i selvmord, kan gi sterke og voldsomme reaksjoner. Det er helt naturlig. Å ha noen å snakke med, kan for mange være godt.

Etterlattes behov for profesjonell bistand varierer, avhengig av relasjonen til avdøde, hva de har vært utsatt for og den enkeltes beskyttelsesfaktorer. Norske og internasjonale studier viser at så mange som 80–90 prosent av etterlatte ved selvmord i varierende grad opplever behov for ulike former for profesjonell hjelp. 

 

Hvor kan du få hjelp?

I den akutte fasen (samme dag/dagen etter) kan alle som har behov få et tilbud om oppfølging fra psykososialt kriseteam i kommunen. Ved behov for psykososialt kriseteam, kan du kontakte legevakten på telefon 116 117.

Ta i mot hjelp og støtte fra familie og venner. Noen opplever at venner trekker seg unna etter et selvmord. Dette skyldes oftest deres egen usikkerhet. Ta likevel sjansen på å være åpen om hvordan du har det. Hvis du tror du kan ha nytte av profesjonell hjelp, kan du kontakte for eksempel legen din eller en annen fagperson.

Dersom du ønsker, kan du kontakte Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE). En likeperson i LEVE har selv opplevd å miste noen ved selvmord, og ønsker å være til hjelp for andre som har opplevd det samme. LEVE kan kontaktes på tlf 22361700LEVE Nordland har lokallag i Lofoten. De har også en facebookgruppe med informasjon om datoer og steder for månedlige treff. Lokallagsleder er: Gunnar Mar Kristjansson.    

 

Har en du er glad i tatt sitt eget liv?

Her er en brosjyre til deg som har mistet noen ved selvmord.

På NSSF kriseinfo finner du råd og informasjon om:

 

Helsedirektoratet har laget en veileder for oppfølging av etterlatte etter selvmord, den finner du her.