Viktig melding

Individuell plan og koordinator

Alle, både barn, unge og voksne, som har behov for langvarige og flere helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal være med på å sikre at du får et helhetlig, koordinert tjenestetilbud som er tilpasset akkurat deg.

Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. Du kan ha rett til en koordinator, selv om du ikke ønsker en individuell plan. Individuell plan er et verktøy som hjelper deg å sette personlige mål, både langsiktige og delmål, knyttet til dine utfordringer. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den. Individuell plan gir også en oversikt over ditt behov for offentlige tjenester og beskriver ansvarsfordelingen mellom deg og tjenestene du har behov for. Den individuelle planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy. IP inneholder altså dine mål, tiltak for å nå målene og evaluering av mål og tiltak.

Vestvågøy kommune bruker det elektroniske verktøyet DIPS Samspill (tidligere ACOS-IP) som skal benyttes i utarbeidelse av individuell plan. Du vil få oppnevnt en koordinator som skal sikre at du får den nødvendige oppfølgingen og koordinerer tjenestene.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.


Kontakt tildelingsenheten i kommunen om individuell plan, se søknad øverst. Du kan også sende en e-post til iplan@vestvagoy.kommune.no for spørsmål om individuell plan eller om DIPS Samspill.

 

Planprosessen visualisert i et flytdiagram: 


   

     

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES