Viktig melding

Søk om støttekontakt

  • støttekontakt er et tilbud til barn og voksne som har behov for støtte og hjelp til sosialt samvær  og deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettsarrangement eller andre sosiale aktiviteter.

Hvem kan få støttekontakt

  • Personer i alle aldre som trenger nødvendig hjelp for å kunne ha en meningsfull fritid kan søke om støttekontakt

Hva får du 

Du får tildelt et visst antall timer per måned sammen med støttekontakten. Dere avtaler hva dere ønsker å bruke tiden på. 

Søk om å få støttekontakt

  • du bruker felles skjema for Helse- og omsorgstjenester 
  • skriv hva du søker om og hvorfor
  • Nære pårørende bør ikke brukes som støttekontakt.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Vil du bli støttekontakt?

Les mer om hvordan du blir støttekontakt

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES