Viktig melding

Hjelpemiddeltjenesten

Den kommunale hjelpemiddeltjenesten er mottakssted for hjelpemidler og bindeleddet mellom hjelpemiddelsentralen i Nordland og brukerne i kommunen. Tjenesten har også ansvaret for korttidsslager for hjelpemidler. Lageret består av ett begrenset utvalg av hjelpemidler til personer som har behov for hjelpemidler inntil 6 måneder. Ved behov utover 2 år søkes det til hjelpemiddelsentralen i Nordland.

Hva tilbyr vi

 • Kartlegging av funksjon for bevegelse, kognisjon, hørsel, kommunikasjon, syn
 • Søke om samt tilpasse hjelpemidler for varig behov 2 år eller mer
 • Tilrettelegging i hjem, barnehage/skole eller på arbeidsplass
 • Levere, tilpasse og følge opp søkte hjelpemiddel
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging.
 • Hjelpemidler for kortere perioder

Korttidslån hjelpemidler

Hvis du har behov for et hjelpemiddel i en kortere periode, som for eksempel etter en operasjon, kan du låne fra kommunens korttidslager. Du selv eller noen rundt deg kan ta direkte kontakt med hjelpemiddeltjenesten eller tildelingsenheten. Lånetiden er 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

Hjelpemidler du kan låne

 • rullator
 • toalettforhøyer
 • badekarbrett
 • toalettstol
 • dusjkrakk
 • manuell rullestol
 • krykker

Trygghetsalarmer

Trygghetsalarm er en alarm i hjemmet ditt som du kan bruke for å komme i kontakt med helsefaglig personell i en akutt situasjon. Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, ALARM24, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Hvordan søker du

Søknadskjema om trygghetsalarm sendes til Tildelingsenheten som skriver vedtak.

Kontakt

Arne Roger Leirvik
Hjelpemiddeltekniker/trygghetsalarm
E-post
Telefon 95 77 64 00
Rigmor Sandsund
Hjelpemiddelformidler/hørselskontakt
E-post
Telefon 76 05 60 00
Mobil 95 26 73 95

Hjelpemiddelformidler,
hovedkontakt og
hørselskontakt

Unn Øvrevoll
Synskontakt
E-post
Telefon 90 79 12 29
Stephan Barstrand Pettersen
Ergoterapeut
E-post
Mobil 41 86 91 57
Hjelpemidler
E-post (benytt denne ved kontakt/søknad)
E-post

Adresse

Besøksadresse
Storvollveien 45
8370 Leknes

Postadresse
Postboks 203
8376 Leknes