Viktig melding

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 • har du et et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet kan du få tilbudet organisert med BPA
 • du bestemmer selv hvem som skal være assistent og hva arbeidsoppgavene skal være

Hvem kan få BPA?

 • Om du har et omfattende og sammensatte behov, med varighet ut over 2 år, og mer enn 25 timer per uke
 • Om du har behov for omfattende praktisk bistand i dagliglivets gjøremål
 • Om du har behov for bistand til å opprettholde og videreutvikle ditt sosiale nettverk og til aktiviteter i og utenfor hjemmet

Hva får du

Du får en assistent som hjelper deg med praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. Du er selv leder for assistenten og styrer hvem som skal være assistent, arbeidsoppgavene og arbeidssted. 

Personer og barn som ikke kan ha arbeidslederrollen og brukerstyringen kan få BPA ved at foreldre, verge eller andre har denne. 

Slik søker du

 • du bruker felles skjema for helse- og omsorgstjenester 
 • I søknadsskjemaet skriver du hva du trenger hjelp til
 • det er ingen søknadsfrist 

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

 • Du betaler en egenandel for BPA som er avhengig av den samlede inntekten til husstanden

Priser for helse- og omsorgstjenester

Hvordan behandler vi søknaden

 • Det er tildelingsenheten som behandler søknaden
 • Tildelingsenheten kan ta kontakt med deg for å kartlegge ditt hjelpebehov, og det kan også være behov for hjemmebesøk
 • det er en faglig og forsvarlig vurdering av dine behov og hvordan de kan dekkes som avgjør om du vil få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester du vil få tildelt og omfanget av disse. 

Om du ikke får svar innen 4 uker, får du en skriftlig melding om når du kan forvente svar. 

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES