Viktig melding

Krisesenteret Vesterålen/Lofoten

Vestvågøy kommune er en av ti kommuner som har signert samarbeidsavtale om et felles krisesentertilbud levert av Krisesenteret Vesterålen. Sortland er vertskommune.

Krisesenteret Vesterålen

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Derfor trenger man ikke henvisning fra noen andre tjenester for å ta kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis og man kan ta kontakt med oss for å snakke om deres situasjon når det måtte passe.

Vi har beredskap på telefon hele døgnet året igjennom, der man kan få snakke med en av våre medarbeidere og eventuelt avtale videre kontakt med krisesenteret. Vi er behjelpelig med et midlertidig botilbud om det skulle være behov. Dette betyr at personer som er i krise, og som ikke kan bo hjemme kan få midlertidig bo på et krisesenter. Her er det hjelp til selvhjelp.

Ansatte på Krisesenteret har lang erfaring med å ta imot mennesker i krise. Man trenger ikke å avtale time, man kan når som helst ringe til oss. Vi har døgnbemannet telefontjeneste.

Kontaktinfo Krisesenteret Vesterålen:

Tlf: 76 12 23 30
Email: post@vesteralen-krisesenter.no

Daglig leder:

Tlf: 45614645
Email: dlvkrises@vesteralen-krisesenter.no

Link til nettside...

Dagtilbud Lofoten/Leknes

Krisesenteret Vesterålen har etablert et dagtilbud på Leknes i Lofoten. Her kan personer som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner ta kontakt for samtaler, dagsamtaler, råd og veiledning.

Dagtilbudet tilbyr dagsamtaler hvor en får god tid og den ansatte vil lytte til hvordan en har det, og hva en trenger hjelp til. Vi gir omsorg og hjelp til å sortere tanker, følelser og utveier fra vold.

Vi kan også være følge til andre tjenester og hjelpe med utfylling av papirer til det offentlige og evt annet skriv. Det er gratis å komme til dagsamtaler og en trenger ingen henvisning. Trenger man flere samtaler eller oppfølging kan sentret sette opp avtale eller en kan ringe for videre samtale. Er det behov for tolk så vil sentret ordne dette.

Åpningstider dagtilbud Lofoten

Mandag: 09:00 – 15:00
Tirsdag: 08:30 – 15:30
Onsdag: 09:00 – 15:00

Kontaktinfo dagtilbud Lofoten:

Tlf: 48996276
Email: post.lofoten.krisesenter@gmail.com

Taushetsplikt

Taushetsplikt Alle ansatte ved senteret har taushetsplikt jf. forvaltningsloven § 13 til 13 e, og jf. lov om kommunale krisesenter av 2009 § 5 der det står:
"Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med tilbudet" (
www.lovdata.no).

Opplysninger til andre forvaltningsorgan kan i følge ovennevnte lover bare gis der det er nødvendig for å ivareta oppgavene til kommunen etter denne loven jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6.
Unntak er de tilfeller en vurderer at opplysninger bør gis for å forbygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse. Opplysninger til barneverntjenesten kan gis der man mistenker at barn blir mishandlet og utsettes for omsorgssvikt jf. barnevernloven § 4-10, §4-11, § 4-12 og §4-24 (
www.lovdata.no)

Kontakt

Krisesenteret Vesterålen
E-post
Telefon 76 12 23 30