Viktig melding

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, ernæring, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbudet er for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet tilpasses den enkeltes behov både i forhold til aktivitetsnivå og oppholdstid, i den grad det lar seg gjøre.

Inntakskriterier

  • Fastsatt demensdiagnose
  • Fungere sosialt sammen med andre mennesker
  • Personen må ha et funksjonsnivå som gjør at han/hun klarer seg selv med lett tilrettelegging (for eksempel til å spise eller gå på do)
  • Inntak vil være avhengig av gruppens sammensetning
  • Personen har glede og nyttiggjør seg av sosialt stimulering og aktiviteter i fellesskap sammen med andre

Kontakt demensteamet eller dagsenteret for å søke om tilbudet eller mer info. 

Vi tilbyr transport.

Kontakt

Demensteamet
E-post
Mobil 41 53 25 47
Dagsenter for personer med demens
Telefon 41 53 99 92

Åpningstider

Onsdager
08:00-15:00

Adresse

Lekneshagen

Torvhaugan 59
8370 Leknes