Viktig melding

Demensteamet

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Problemer å klare seg i hverdagen
 • Endring og forsterking av personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft

Hvorfor er demensutredning viktig?

 • For å utelukke andre sykdommer med lignende symptomer
 • For vurdering av medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende
 • Og for å få rett hjelp til rett tid

Demensteamet kan tilby:

 • Samtale med personen med demens og pårørende
 • Kartlegging og utredning i samarbeid med fastlegen
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som  støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • Veiledning og støtte til pårørende

Hvem kan henvende seg?

 • Enkeltpersoner, venner og familie kan ta uforpliktende kontakt 
 • Lege, hjemmetjenesten eller annet helsepersonell

Veiviser for demens

Veiviser demens skal gjøre det enklere for helse- og omsorgstjenestene å gi gode tjenester til personer med demens og deres pårørende. Veiviseren kan også være nyttig å lese for personer med demens og pårørende.

Kontakt

Demensteamet
E-post
Mobil 41 53 25 47
Hilde Holand
Fagutvikler
E-post
Telefon 91 11 23 48

Åpningstider

Onsdager
08:00-15:00

Adresse

Lekneshagen

Torvhaugan 59
8370 Leknes