Viktig melding

Diabetes

FUS diabetes skal holde seg oppdatert på nasjonale føringer og bidra til at disse blir implementert i Vestvågøy kommune på en hensiktsmessig måte. FUS skal videre sikre samhandling internt i Vestvågøy kommune, og med relevante samarbeidsparter. Dette kan skje ved å delta i, eller opprette møtepunkter som ansees som hensiktsmessige.

Vi benytter modell for kvalitetsarbeid fra kunnskapsbiblioteket i eget arbeid, og skal spre denne modellen som tankesett i den øvrige tjenesten. Dette innebærer kartlegging av forbedringsområder og iverksetting av tiltak basert på funn etter kartlegging. Vi skal videre sikre gjennomføring av planlagte tiltak gjennom blant annet veiledning/rådgivning/opplæring. Alle tiltak skal følges opp og evalueres.

FUS skal også bidra med faglig lederstøtte innen Sektor omsorg, for å sikre etterlevelse av lokalt forbedringsarbeid og nasjonale føringer (jfr. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten). Vi skal bidra i planarbeid i VVK på relevante områder, i tillegg til å samarbeide med USHT Nordland. 

Vi ønsker gjerne kontakt med både brukere, ansatte og andre interesserte, ser kontaktopplysninger i høyre marg. 

Kontakt

Ragnhild Holdahl
Fagutviklingssykepleier diabetes
E-post
Mobil 41 53 99 86